Inleiding Systeemtherapie (60 uur)

De cursus wordt gegeven als postacademische nascholing. De cursus vormt tevens een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. De cursus Inleiding Systeemtherapie 60 uur vormt samen met de Cursus Verdieping Systeemtherapie 72 uur de Basiscursus Systeemtherapie (132 uur).Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. 

Er zijn op dit moment geen cursussen beschikbaar
 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. Inleiding Systeemtherapie (60 uur)

Inhoud

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inhoud van de cursus

De cursus start met de ontwikkeling van de systeemtheorie en met belangrijke basisbegrippen van de systeemtheorie. Deze brede visie wordt vervolgens concreet toegepast op het gezin als systeem. Daardoor kunnen de systeembegrippen meer gaan leven; de begrippen krijgen concreet betekenis.

In de loop van de cursus worden deze begrippen tevens toegepast op de werkcontext en de behandelcontext. Daardoor wordt heel duidelijk hoe de context van de cliënt(systemen) en de context van de behandelaar in elkaar grijpen en hoe dat benut kan worden in de samenwerking met de cliënt(systemen).

Er zijn verschillende visies op systeemtherapie. De verschillende visies op systeemtherapie zijn bekend onder de naam perspectieven. In deze cursus worden die perspectieven behandeld die het meeste aansluiten bij de basiskennis van de systeemvisie: het communicatieperspectief, het structureel perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief en het multigenerationeel perspectief. Deze zijn meteen toe te passen in de praktijk. 

In de cursus komen de bouwstenen aan bod die nodig zijn om een systemische hypothese op te kunnen stellen. Het kunnen formuleren van een systemische hypothese ( ook wel circulaire hypothese genoemd) is een belangrijke basisvaardigheid. De hypothese komt immers steeds terug als uitgangspunt voor het professioneel handelen. 

In de cursus wordt aandacht besteed aan de multiculturele invalshoek. De culturele achtergrond speelt immers een belangrijke rol in systemen. Systeemvisie gaat over betekenisgeving. Gedrag krijgt betekenis binnen de sociaal culturele context. Het is dan ook van belang de sociaal culturele context erbij te betrekken. 

Er worden diverse basistechnieken besproken en er is ruim gelegenheid ermee te oefenen.

 Werkwijze

In de cursus is er afwisseling tussen bespreking van de theorie, rollenspelen, filmmateriaal, oefeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk, waarbij er ruimte is om te bespreken wat een en ander betekent voor de specifieke werkcontext waarin jij werkt.

Registratie bij NVRG
Heerlijke lunch
Ervaren docente
Direct toepasbaar

Doel van de cursus

Deelnemers aan de cursus maken zich het systemisch denken en kijken eigen. Je leert dat gedrag van mensen betekenis krijgt in de context van hun systeem en hoe dit te hanteren. 

 Deelnemers aan de cursus beschikken aan het einde van de cursus over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Er is zicht op de oorsprong en de ontwikkeling van het systemisch denken;
 • Kennis van de inhoud en van de betekenis van enkele perspectieven;
 • Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen;  
 • Vertrouwd zijn met het contextgericht denken en waarnemen;
 • Het kunnen uitvoeren van een systemische taxatie;
 • Het hanteren van enkele basistechnieken;
 • Het opstellen van een systemische (circulaire) hypothese;
 • Het herkennen van aspecten van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de invloed daarvan op zichzelf als behandelaar.

Contacturen: 60 uur

Zelfstudie: 40 uur

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.