Inleiding Systeemtherapie (60 uur)

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inhoud

Er zijn verschillende visies op systeemtherapie, deze worden perspectieven genoemd. De perspectieven, die het meest aansluiten bij de basiskennis van de systeemvisie worden behandeld: het communicatief perspectief, het structureel perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief en het multigenerationeel perspectief.

In de cursus komen de bouwstenen aan bod die nodig zijn om een systemische hypothese op te kunnen stellen. Het kunnen formuleren van een systemische hypothese ( circulaire hypothese) is een belangrijke basisvaardigheid. De hypothese komt immers steeds terug als uitgangspunt voor het professioneel handelen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de multiculturele invalshoek. De culturele achtergrond speelt een belangrijke rol in systemen. Systeemvisie gaat over betekenisgeving. Gedrag krijgt betekenis binnen de sociaal culturele context.

Er worden diverse basistechnieken besproken en er is ruim gelegenheid ermee te oefenen.

 

Werkwijze

In de cursus is er afwisseling tussen bespreking van de theorie, rollenspelen, filmmateriaal, oefeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk, waarbij er ruimte is om te bespreken wat een en ander betekent voor de specifieke werkcontext waarin jij werkt.

 

Doelstellingen

Deelnemers aan de cursus maken zich het systemisch denken en kijken eigen. Je leert dat gedrag van mensen betekenis krijgt in de context van hun systeem en hoe dit te hanteren. Deelnemers aan de cursus beschikken aan het einde van de cursus over de volgende kennis en vaardigheden:

  • zicht op de oorsprong van het systemisch denken
  • kennis van de inhoud en betekenis van enkele perspectieven
  • het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen
  • vertrouwd zijn met het contextgericht denken en waarnemen
  • het hanteren van enkele basistechnieken
  • het kunnen opstellen van een systemische (circulaire) hypothese
  • het herkennen van aspecten van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de invloed daarvan op zichzelf als behandelaar.

 

Wijze van toetsing

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets bestaat uit een schriftelijke beschrijving van een cliëntsysteem waarbij hetgeen geleerd is in de cursus wordt toegepast.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
10
contacturen:
60

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11 sep 2018— 6 mrt 2022
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek30Toegekend
Herregistratie60Toegekend

NVRG

geldig van 24 jun 2017—24 jun 2022
Inleiding (nr. d17012)60Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals60Toegekend
Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met master diploma), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Hier vind je een overzicht van geschikte HBO-master vooropleidingen.

drs. Elien van Oostendorp

drs. Elien van Oostendorp

Elien van Oostendorp is GZ-psycholoog, relatie- en gezinstherapeut, NVRG opleider en supervisor, EFT therapeut, DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Tijdens haar studie psychologie raakte ze overtuigd van nut en noodzaak van de systeemtherapie als hulpbron voor kracht en herstel, en sindsdien past ze deze toe in de ambulante GGZ met volwassenen, jeugdigen en kinderen in groeps- en gezinstherapie. Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Almere. Daarnaast geeft ze les bij verschillende nascholingsinstellingen.

Petra kruijdenberg

Petra kruijdenberg

Petra Kruijdenberg is systeemtherapeut, NVRG supervisor en leertherapeut, en EFT therapeut. Zij is momenteel in opleiding tot DDP practitioner en in opleiding tot Attachment Based family therapist. Ze werkt in eigen praktijk en bij Molemann Mental Health in Hilversum. Ze werkt zowel met jongeren en kinderen als volwassenen en ze geeft groeps- en oudertrainingen in Nieuwe Autoriteit en Mindful parenting. Tevens geeft ze trainingen in de methodiek ‘Een Taal Erbij’. Zij is overtuigd van de krachten en hulpbronnen van gezinnen als basis van herstel en verandering. 

Individuele psychische problemen en de manieren waarop mensen naar zichzelf kijken vinden vaak hun de oorsprong in de gezinsdynamiek van herkomst.  De oplossingen dienen volgens haar ook vanuit de context van het gezin gezocht te worden.

Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom

Rober, P. (2002). Samen in therapie. Gezinstherapie als dialoog. Leuven/Den Haag: Acco.

Overige artikelen worden online beschikbaar gesteld door King nascholing

Naar boven