Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs en de Jeugdzorg

De cursus 'Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs en de Jeugdzorg' biedt een verdieping in kennis en vaardigheden van Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). In de cursus leer je de 7 uitgangspunten, de 5 fasen en de werkwijze van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht arrangeren (HGA) kennen. Je reflecteert op je eigen handelen en krijgt handvatten en middelen aangereikt om de principes van HGD toe te passen. Er is speciale aandacht voor samenwerking met kinderen en jongeren, wikken en wegen en visualiseren tijdens gesprekken.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs en de Jeugdzorg

De cursus 'Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs en de Jeugdzorg' biedt verdieping in de theorie en werkwijze van HGD. HGD is een hypothesen-toetsende en cliëntgerichte werkwijze, conform beroepscodes NIP en NVO. De diagnost met een handelingsgerichte attitude is zowel expert als samenwerkingspartner. HGD is  evidence- en practice-based. In deze cursus dompel je je onder in de theorie en werkwijze van HGD. Er zal een verdieping gemaakt worden in je kennis en vaardigheden van HGD, de 7 uitgangspunten, de 5 fasen en de werkwijze van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht arrangeren (HGA). Je doorloopt de 5 fasen en reflecteert op je eigen handelen. Je krijgt handvatten en middelen aangereikt om de principes van HGD nog beter toe te kunnen passen. Binnen de cursus is speciale aandacht zijn voor de volgende thema´s: samenwerken met kinderen / jongeren (medeonderzoekers, kindbrieven), samen wikken en wegen (vragen naar labels, schoolwisselingen, aanbevelingen, besluitvorming) en visualiseren tijdens gesprekken.  

100% op locatie
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus: 

  • Is de attitude van ‘scientist – practitioner’ te zien en te horen in je dagelijkse werk (en te lezen in je verslagen). Je staat model voor de wisselende rollen van wetenschapper (toepassen theoretische kennis, verantwoorde onderzoeksmiddelen en effectieve interventies, zoals Marzano, Hattie en Mitchell) én samenwerkingspartner, conform beroepscodes NIP/NVO. Met meta-communicatie verwoord je deze naar collega’s en betrokken onderwijsprofessionals, ouders en kinderen / jongeren (transparantie).
  • Beschik je over kennis van het theoretische kader. Je kent de definiëring en (wetenschappelijke) onderbouwing van de uitgangspunten en fasen van HGW en HGD en de positie van HGW, HGD en HGA in de driehoek Passend onderwijs (hoe versterken zij elkaar?) en in de jeugdzorg.
  • Beschik je over verschillende vaardigheden (zoals formuleren en toetsen van hypothesen, gericht observeren, gespreksvaardigheden, constructief samenwerken) en weet je deze op de juiste momenten in te zetten.
  • Heb je praktijkervaringen opgedaan met HGD door de zeven uitgangspunten en vijf fasen op eigen casuïstiek toe te passen en te reflecteren op de uitkomsten daarvan: wat was mijn doel, wat is me al gelukt en wat nog niet? Wat was de impact op betrokkenen? 
  • Heb je een plan voor de implementatie  en borging: uitwerking HGD (of HGA) in je eigen werksetting.

Contacturen: 63 uur

Zelfstudie: 33 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Handelingsgerichte diagnostiek

Amsterdam, nog niet bekend
63 contacturen
Petra de Waard

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.