Groepsleertherapie Mindfulness en Compassie

De groepsleertherapie bestaat uit vijf dagen die bestaan uit het volledig doorlopen van het programma van de Mindfulness Based Cognitive Therapy aangevuld met verschillende oefeningen gericht op het vergroten van zelfcompassie. Na het volgen van de leertherapie voldoe je aan 25 uur leertherapie voor de opleidingsroute tot cognitieve gedragstherapeut van de VGCt.

Er zijn op dit moment geen cursussen beschikbaar
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Groepsleertherapie Mindfulness en Compassie

Inhoud

De leertherapie bestaat uit een combinatie van de Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) zoals ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale en de Mindfulness Based Compassionate Living ontwikkeld door Frits Koster en Erik ten Broeke (MBCL). Het centrale element van opmerkzaamheid uit de MBCT gaat hand in hand met het centrale element van vriendelijkheid uit de MBCL. Als deelnemer word je meegenomen door het programma van de MBCT met vriendelijkheid en compassie voor wie je bent. 

De MBCT en MBCL passen binnen de derde generatie cognitieve gedragstherapie. In deze stroming gaat het niet om het veranderen van de inhoud van (negatieve) gedachten, maar om de relatie tot je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Door een meer accepterende, vriendelijke houding aan te nemen naar jezelf en vermijding van negatieve ervaringen te doorbreken, ontstaat de ruimte om moeilijkheden en obstakels aan te gaan. Vanuit de derde generatie cognitieve gedragstherapie hoef je niet anders te zijn of beter te worden: juist zijn wie je al bent en vanuit daar in verbinding leven en werken met jezelf en anderen. 

In de vijf dagen wordt het gehele programma van de MBCL doorlopen, aangevuld met theorie en oefeningen vanuit de MBCL. De vierde dag is een mindfulnessmeditatiedag, welke in stilte zal zijn. Tijdens de sessies worden de doelen voor de leertherapie geformuleerd. De doelen komen logisch voort uit het gedachtengoed van de derde generatie cognitieve gedragstherapie en zijn gericht op het toepassen van mindfulness en compassie in je werk en in je leerhouding als deelnemer. Voorbeelden zijn: vriendelijke houding naar jezelf ontwikkelen, aanwezig zijn in het hier en nu, accepterend omgaan met kwetsbaarheid, spanning tijdens gesprekken met cliënten opmerken en toelaten, goed zorgen voor jezelf etc. De leerdoelen zijn therapeutische vaardigheden die stoornis overstijgend ingezet kunnen worden in het werk van de professional, zowel in de volwassenzorg alsook in de jeugdzorg. Ook beschermt het de professional tegen stress en overbetrokkenheid in het werk. 

De leertherapie wordt gegeven in een fijne, rustige ruimte welke ingericht is voor meditatie, yoga en ervaringsgerichte trainingen en onderwijs. De ruimte ondersteunt het leerproces en het ontmoeten van jezelf en van elkaar. 

Docent

Als (leer)therapeut geloof ik in de kracht en zelfhelend vermogen van de mens. Ieder mens kent blijheid, angst, pijn, verdriet en soms kwetsbaarheid. Dit verbindt ons met elkaar. Door ons open te stellen door opmerkzaamheid en vriendelijkheid, ontstaat een medemenselijkheid die stoornis overstijgend en cliënt-therapeut overstijgend is. Ik vind het belangrijk om vanuit verbinding aanwezig te zijn. Ik durf het pijnlijke te benoemen, met vriendelijkheid en humor. Veiligheid in de groep is essentieel. 

Vanaf 2006 werk ik als psycholoog in de basis en specialistische GGZ, met zowel kind&jeugd als volwassenen. Sinds 2017 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog en maak ik gebruik van oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie, schematherapie en de derde generatie cognitieve gedragstherapie.

Zie www.wiekedobbelaer.nl voor meer achtergrond

 

Contacturen: 38 uur

Zelfstudie: 21 uur

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.