Gezinsdiagnostiek

Hoe creeer je een klimaat waarin cliënten openlijk kunnen praten over kwetsbare en schaamtevolle zaken? Wat is een passende therapeutische houding en welke vragen geven inzicht? Naast theoretische achtergrond is er veel ruimte voor de vertaalslag naar de praktijk.


Inhoud

Het gezin vormt de primaire leefwereld voor kinderen en jongeren. Om problemen van kinderen en jongeren goed te begrijpen is het in het algemeen dan ook nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem waarbinnen de problemen zich voordoen.
Tijdens een gezinsonderzoek wordt samen met de betrokken gezinsleden onderzocht op welke manier de problematiek van het kind wordt beïnvloed door de gezinscontext en vice versa. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar de situatie gekeken, waardoor meerdere aspecten van de problematiek zichtbaar worden.
Deze vorm van gezinsonderzoek veronderstelt van de hulpverlener een houding die gericht is op samenwerking met de gezinsleden. Door niet vanuit een positie als expert boven maar naast de cliënten te gaan staan, worden zij uitgenodigd samen op zoek te gaan naar wat helpend is in de unieke situatie van het betreffende gezin.

Het doen van gezinsonderzoek kun je zien als het kijken door een camera. Je kunt inzoomen en uitzoomen en de blik richten op verschillende niveaus rond de problematiek: van individuele kenmerken van gezinsleden naar ouderschap naar het gezinsfunctioneren naar de bredere context rondom het gezin. En door steeds een andere lens voor te zetten worden verschillende aspecten zichtbaar: de problemen binnen het gezin, waar kracht en competenties liggen, de onderlinge interacties, de onderliggende opvattingen en overtuigingen, emoties die een rol spelen en de ontwikkeling van dit alles door de tijd heen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende manieren van kijken: zowel de theoretische achtergrond als de manier waarop je hier vorm aan geeft in de praktijk.  

Tot slot krijgt de cursist de kans om dit alles te vertalen naar de eigen werkpraktijk: hoe kun je het gezinsonderzoek vormgeven op een manier die past binnen jouw functie en binnen het kader en de doelstellingen van de organisatie waarbinnen je werkt?

 

Werkwijze 

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, oefencasussen, casuistiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel.


Doelstellingen 

Cursisten kunnen advies geven over oplossingsrichtingen cq behandeling doordat ze hebben geleerd om vanuit verschillende invalshoeken te analyseren hoe problematiek van een kind samenhangt met gezinsfactoren. Cursisten weten welke interventies ze hiervoor kunnen inzetten. Cursisten hebben vaardigheden verworven op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden. Cursisten kunnen de geboden theorie vertalen naar de eigen werksetting.

 

Wijze van toetsing 

De cursisten krijgen de opdracht om te beschrijven hoe ze een gezinsonderzoek binnen de eigen setting zullen vormgeven, de gemaakte keuzes te onderbouwen en te beschrijven wat de eerste stappen zullen zijn die zij zullen zetten om dit daadwerkelijk uit te voeren.

aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
  1. dinsdag 3 nov 2020 van 9:30 - 16:45
  2. dinsdag 10 nov 2020 van 9:30 - 16:45
  3. dinsdag 24 nov 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 6 mei 2019— 9 sep 2022
Diagnostiek18Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 7 apr 2019—10 sep 2022
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker29Toegekend

Registerplein

geldig van 1 mei 2019— 9 sep 2022
Opleidingstraject Maatschappelijk werkers38Toegekend
Opleidingstraject Sociaal Agogen38Toegekend
Opleidingstraject GGZ-agogen38Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen.

drs. Milena Hilstra

drs. Milena Hilstra

Milena Hilstra ontwikkelde samen met Mirjam Spijker het Brain-based opvoeden/Family Empowerment methodiek, gebaseerd op het werk van Daniël Siegel en Dan Hughes. Milena is gelicenseerd door het het Mindsight Insitute uit de VS om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland heeft zeven jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en systemen in een zelfstandige praktijk. De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.

drs. Mirjam Spijker

drs. Mirjam Spijker

Mirjam Spijker is GZ-psycholoog met meer dan 20 jaar ervaring in het werken met volwassenen, kinderen en systemen in een eigen praktijk. Samen met haar dochter, Milena Hilstra, schreef ze het 'Mindful family Werkboek' en samen ontwikkelden zij Brain-based opvoeden/Family Empowerment methodiek, gebaseerd op onder andere het gedachtegoed van Daniel Siegel en Daniel Hughes. Kennis van de ontwikkeling van het kinderbrein en hechting staat hierbij centraal. Door het Mindsight Insitute uit de VS zijn Mirjam en Milena nu gelicenseerd om kennis van Daniel Siegel over te dragen in Nederland. 

De Family Empowerment methodiek is geschikt om te gebruiken met ouders en kinderen. Het doel hiervan is ouders en kinderen te leren stress gerelateerde klachten het hoofd te bieden en te werken aan een veilige hechting door middel van psycho-educatie en oefeningen.

Artikelen zijn online beschikbaar via de digitale omgeving van King 

 

Naar boven