Gehechtheidsrelaties in gezinnen; analyse en behandeling

Hechtingsrelaties opnieuw bekeken door de bril van ‘the polyvagal theory'. In deze 2-daagse cursus kun je meer kennis opdoen over hoe hechting en emoties de patronen in gezinnen bepalen, welke rol het brein hierin speelt en hoe dit je kan helpen meer houvast te krijgen in het werken met gezinnen. 

Inhoud

Hechtingsrelaties zijn in feite relaties die je helpen stress te reguleren. Bij onveiligheid in die relaties gaat ons hechting (of stress) systeem hard aan het werk om de veiligheid te vergroten. Onze emoties zorgen ervoor dat we snel reageren: ofwel door te vechten voor contact, ofwel door ons terug te trekken. Dit gedrag heeft weer effect op het gedrag van degene op wie jij reageert. Bij herhaling ontstaan verwachtingen van die reacties waardoor reageren steeds automatischer gaat verlopen en ook steeds onbewuster. Als de relaties in een gezin onveilig zijn, dan heeft dit een negatief effect op de fysieke en geestelijke gezondheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van alle gezinsleden. Dit alles maakt dat patronen doorbreken in gezinnen niet gemakkelijk is. Sue Johnson heeft in haar Emotionally Focused Therapy een model ontwikkeld dat ons helpt de patronen stap voor stap zichtbaar en herkenbaar te maken samen met de gezinsleden én te werken aan meer veiligheid in gehechtheidsrelaties. De weg naar meer veiligheid wordt gewezen door de kennis over wat onderliggende hechtingsbehoeften zijn die emoties en daarmee het gedrag aansturen. De toevoeging van een veilige professionele werkrelatie kan gezinnen helpen zelf stappen te zetten in het vergroten van de veiligheid in hun gezin.

 

Werkwijze 

De cursus biedt een combinatie van theorie en praktijk waarbij meerdere leermiddelen worden aangereikt. Modeling: d.m.v live en video demonstraties. Rollenspel: praktische oefening van de systeemtheoretische interventies vanuit de hechtingstheorie. Casuïstiek: zowel de docenten als de cursisten brengen eigen casuïstiek in. Leermiddelen: hechtingsvragenlijsten, beeldmateriaal, cursus map. 


Doelstellingen

  • Kennis van het hechtingssysteem en de werking van het brein.
  • Een analyse kunnen maken van problematische interactiepatronen in gezinnen met behulp van de hechtingstheorie.
  • Meer kennis van de functie van emoties in gezinnen en hoe je emoties kunt gebruiken in de begeleiding van gezinnen.
  • Vaardigheden en technieken in kunnen zetten om patronen zichtbaar en herkenbaar te maken samen met gezinsleden.
  • Psycho-educatie inzetten op juiste tijd en plaats.
  • Tegenoverdracht (je eigen emotionele reactie op wat er gebeurt in de kamer) kunnen inzetten als onderdeel van de assessment en de interventies.
  • Door de bril van gehechtheid leren kijken naar trauma en veiligheid.
  • Gezinstherapeutische technieken inzetten die gezinnen kunnen helpen betrouwbare relaties aan te gaan.
  • Meer inzicht in wanneer te verwijzen.  
Deel deze pagina:
aantal dagen:
1

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ) met basiskennis van gehechtheid en trauma. Jeugdhulpverleners SKJ, hulpverleners binnen de GGZ, onderwijs, werkend met gezinnen. 

Naar boven