Emotieregulatieproblemen bij kind en jongeren (3 daagse)(blended!)

De cursus 'Emotieregulatieproblemen bij kind en jongeren (3 daagse)(blended!)' biedt deelnemers praktische handvatten om emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren in kaart te brengen en effectief te behandelen. Leer gedragstherapeutische technieken en een op maat gemaakt behandelplan (CGT) op te stellen.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Emotieregulatieproblemen bij kind en jongeren (3 daagse)(blended!)

De cursus 'Emotieregulatieproblemen bij kind en jongeren (3 daagse)(blended!)' biedt deelnemers effectieve tools om emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren in kaart te brengen en een op maat gemaakt behandelplan op te stellen met behulp van gedragstherapeutische technieken. Hierbij wordt het emotieproces van Gross als model gebruikt, en wordt er aandacht besteed aan psycho-educatie over emoties, emotionele gevoeligheid en interactie met de omgeving volgens de biosociale theorie.

De cursus bevat veel praktijkoefeningen waarbij specifieke CGT-interventies worden toegepast bij emotieregulatieproblemen en zelfverwondend gedrag (ZVG). Daarnaast worden technieken uit verschillende behandelmethodieken, zoals VERS, DGT, schematherapie, mindfulness en compassietraining, behandeld in relatie tot emotieregulatieproblematiek. Het doel van de cursus is om deelnemers niet alleen kennis te laten vergroten, maar ook om ervaring op te doen in het toepassen van diverse behandeltechnieken bij emotieregulatieproblematiek vanuit een transdiagnostische visie.

De cursus richt zich specifiek op het toepassen van interventies bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6-23 jaar), waarbij ook gedragstherapeutische mediatie wordt toegepast om ouders en andere belangrijke personen in de omgeving van de jeugdige te betrekken bij de behandeling. De technieken die worden behandeld zijn ook toepasbaar op een volwassen doelgroep.

Daarnaast wordt er tijdens de cursus aandacht besteed aan de eigen emotieregulatie en zelfzorg van de deelnemers, en hoe zij hiermee om kunnen gaan bij het werken met emotioneel intensieve cliënten.

Blended
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
18 punten geaccrediteerd

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

-Heeft de cursist ervaring met de transdiagnostische en cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij emotieregulatie problemen;

-Kan de cursist biologische, psychologische en leertheoretische verklaringen voor het ontstaan van emotieregulatieproblemen en zelfverwondend gedrag benoemen;

-Is de cursist bekend met het model van het emotieproces zoals beschreven door Gross, gericht op aandacht voor en versterken van zeven kernvaardigheden in de emotieregulatie;

-Kan de cursist cognitieve gedragstherapeutische analyse (m.b.v. functie- en betekenisanalyse, ketenanalyse, holistische theorie) uitvoeren bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met emotieregulatieproblematiek;

-Kan de cursist op grond van gedragstherapeutische diagnostiek en hulpvragen en taxatie van de kernvaardigheden m.b.t. emotieregulatie gepaste interventies selecteren om zo tot een individueel behandelplan te komen;

-Heeft de cursist kennis van stabilisatie technieken bij emotieregulatie problemen

-Kan de cursist verschillende CGT-technieken toepassen bij kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen en/of zelfverwondend gedrag;

-Kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het gezinssysteem daarbij betrekken.

-Kan de cursist een gedegen terugvalpreventieplan opzetten gezien de emotionele kwetsbaarheid van kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen

-Weet de cursisthoe ook beter oog te houden voor eigen emotionele kwetsbaarheid en zelfzorg in de rol als hulpverlener.

Werkwijze

Verschillende (gedragstherapeutische) technieken worden besproken en geoefend door middel van rollenspellen, oefening met eigen casuïstiek, demonstratie en video materiaal. De toetsingsopdracht is praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde bij eigen casuïstiek van cursisten. Ook worden cursisten aangemoedigd om tussen de bijeenkomsten door te oefenen met aangereikte technieken bij zowel ‘onderregulatie’ als ‘overregulatie’ van emoties.

Contacturen: 7 uur

Online contacturen: 14 uur

Zelfstudie: 14 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Emotieregulatieproblemen bij kind en jongeren (3 daagse)(blended!)

Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
21 contacturen
Ilse van Kuilenburg

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.