CGt bij trauma met specifieke aandacht voor K&J en lichaamsgericht werk

Hoe kan je als hulpverlener een jeugdige voorbereiden op de traumabehandeling? Welke behandelvormen en interventies zijn passend? Leer meer over stabilisatie en lichaamsgericht werk, meer creatieve technieken bij jeugdigen en kinderen tijdens de eendaagse workshop CGt bij trauma behandeling.


 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. CGt bij trauma met specifieke aandacht voor K&J en lichaamsgericht werk

Kinderen kunnen vaak moeilijk vertellen over wat er aan de hand is, waarbij het belangrijk is te kijken hoe je als hulpverlener in het gedrag kan signaleren en het gezin en de jeugdige kunt voorbereiden op de traumabehandeling. Hoewel posttraumatische stress een normale reactie is na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, kan het leiden tot problemen wanneer de stressreacties te lang aanhouden, en interfereren met het functioneren van een kind of jeugdige. Gevolg kan zijn dat kind of jeugdige problemen gaat ervaren op verschillende levensgebieden zoals school en in de sociale omgang, en er een stagnering in de ontwikkeling kan ontstaan. Wanneer het functioneren dusdanig en voor langere tijd wordt beïnvloedt, wordt gesproken van een posttraumatische stress stoornis.

In de Eendaagse workshop CGt bij trauma behandeling wordt er stilgestaan bij verschillende behandelvormen en indicatiegebieden en er komen interventies aan bod vanuit deze behandelvormen; traumagerichte CGT, imaginaire exposure, exposure in vivo, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering (bijv. schrijfopdrachten, taartpunt techniek). Tenslotte wordt er aandacht besteed aan stabilisatie (stressregulatie) en lichaamsgericht werk, meer creatieve technieken bij kinderen en jeugdigen. In het kader van herstel na trauma en versterking van de coping en veerkracht van de jeugdige is er aandacht voor terugvalpreventie en betrekken van de context.

De rol van de hulpverlener in de behandeling van trauma wordt deze dag centraal gesteld, met nadruk op de toepassing van cognitief-gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jeugdigen. De technieken die aan bod komen zijn tevens toepasbaar bij volwassenen. 

100% op locatie
Zeer ervaren docenten
Direct toepasbaar in de praktijk
6 punten geaccrediteerd

Doelstelling

Uiteindelijke doelstelling is het meer kennis hebben van traumareacties bij kinderen en jeugdigen, de verschillende behandelvormen en het kunnen voorbereiden, en gedeeltelijk uitvoeren, van een gedragstherapeutische behandeling bij trauma. 

Na afloop van deze nascholing:

 • Heeft de deelnemer ervaring met de leertheoretische verklaring van posttraumatische stress reacties;
 • Weet de deelnemer hoe posttraumatische stress reacties bij kinderen en jeugdigen tot uiting kunnen komen en kan de deelnemer verbanden uitleggen tussen klachten en meegemaakte gebeurtenissen (zgn. leerervaringen);
 • Weet de deelnemer hoe eerste opvang te bieden aan jeugdigen met trauma gerelateerde klachten en de jeugdige voor te bereiden op gerichte traumaverwerking (inventarisatie herinneringsmateriaal, voorwaarden);
 • Kan de deelnemer onderscheid maken tussen typen traumaverwerkingstechnieken en indicatiegebieden;
 • Is de deelnemer bekend diverse stress regulerende technieken en lichaamsgericht werk(o.a. gebruik makend van ademhaling, zintuigen, grounding, spier(ont)spanning, visualisatie)  
 • Weet de deelnemer hoe diverse cognitief-gedragstherapeutische interventies in te zetten in de behandeling van traumagerelateerde klachten (exposure in vivo, imaginaire exposure, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering, schrijfopdrachten)
 • Weet de deelnemer hoe het externe systeem te betrekken bij de behandeling
 • Weet de deelnemer een gedegen terugvalpreventieplan op te zetten 

Werkwijze

Binnen de cursusdag zal aandacht zijn voor kennisoverdracht, echter ligt de nadruk vooral op het signaleren, stabiliseren en toepassen van gedragstherapeutische technieken bij kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen met traumagerelateerde problematiek en/of PTSS. Concrete oefening vindt plaats door middel van demonstratie, rollenspelen, video-materiaal en casuïstiek, waarbij deelnemers zullen worden aangemoedigd ook eigen casuïstiek te delen. Vaardigheden en technieken worden ook onderling in subgroepen geoefend waarbij eigen casuïstiek kan worden vertolkt (rollenspelen). 

Wijze van toetsing

Van de deelnemer wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht. Er wordt een korte kennistoetsing gedaan bij aanvang van de cursus. 

Contacturen: 6

Zelfstudie: 2

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

CGt bij trauma met specifieke aandacht voor K&J

Online via zoom
6 contacturen
Ilse van Kuilenburg en Esther Frusch

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.