CGT bij impulsief- en gewoontegedrag

Er zijn op dit moment geen cursussen beschikbaar
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. CGT bij impulsief- en gewoontegedrag

Veel cliënten in de GGZ worden aangemeld met problemen in de impulsbeheersing of met problematisch gewoontegedrag. Hierbij is de drang of neiging tot het uitvoeren van bepaald gedrag of het uiten van een bepaalde reactie groter dan het vermogen om deze drang of neiging te onderdrukken. Soms zijn deze gedragingen ook ‘emotie-gestuurd’, of juist functioneel. Je kunt daarbij denken aan zelfverwondend gedrag, eetbuien, overmatig beeldschermgebruik of gamen, middelenmisbruik of andere problemen waarbij het gedrag moeilijk beheersbaar voelt (bijv. gokken, liegen, tichotrillomanie). Vaak is er ook sprake van bijkomende problemen zoals ADHD of ASS, persoonlijkheidsproblemen, of problemen in het omgaan met emoties of stress.

Het is normaal om een bepaalde mate van impulsiviteit te hebben. Het wordt pas een probleem wanneer je impulsen het overnemen en je aanzetten tot handelen of gedragingen die niet overeenstemmen met wat je graag wilt bereiken, of wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld omdat het gedrag relaties bemoeilijkt of zelfs beschadigd, je situaties gaat vermijden of verleidingen niet kan weerstaan, je in de problemen komt met werk of studie door het gedrag. Problemen met impulsbeheersing en gewoontegedragingen brengen ons vaak in een vicieuze cirkel, wanneer aan de impuls wordt toegegeven ervaar je bijvoorbeeld verlichting van spanning, positieve emoties of opluchting. Dit maakt vervolgens de kans weer groter dat de impuls terug komt of versterkt wordt en je kunt achterblijven met gevoelens van spijt of boos zijn op jezelf, omdat je het niet hebt kunnen tegenhouden. Al met al kunnen deze impulsen en gedragingen behoorlijk veel lijdensdruk geven, en is het noodzakelijk om de zelfcontrole te versterken. Binnen deze cursus wordt hier dan ook aandacht aan besteed. 

Ervaren, bevlogen docenten
Praktijkgerichte cursus
Ontvang snel je certificaat

Doelstelling

Deelnemers leren om impulscontroleproblemen en/of problematisch gewoontegedrag bij cliënten beter in kaart te brengen door middel van gedragstherapeutische technieken en een passend, op maat gemaakt behandelplan op te stellen. Er wordt hierbij geoefend met diverse cognitief-gedragstherapeutische interventies, en stilgestaan bij psychoeducatie over impulsiviteit en interactie met de omgeving (biopsychosociaal model).

Ook wordt veel geoefend met het toepassen van specifieke CGT-interventies bij impulscontroleproblemen en problematisch gewoontegedrag, zoals de functie analyse, gedragsmodificatieprogramma’s, zelfcontrole maatregelen, en het leren reguleren van emoties en gedragsimpulsen. Technieken vanuit de DGT en mindfulness komen hierin ook aan bod. De cursus is toegesneden op behandeling van de problematiek bij 18+.

Uiteindelijke doel is het vergroten van kennis en vaardigheden in het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken in het vergroten van de zelfcontrole, vanuit transdiagnostische visie. 

Werkwijze

Binnen de cursusdag zal aandacht zijn voor kennisoverdracht, echter ligt de nadruk vooral op het toepassen van gedragstherapeutische technieken en opzetten van een ‘maatwerk’ plan in de behandeling van impulscontrole problemen en problematisch gewoontegedrag. Concrete oefening vindt plaats door middel van demonstratie, rollenspelen, video-materiaal en casuïstiek, waarbij deelnemers zullen worden aangemoedigd ook eigen casuïstiek te delen. Vaardigheden en technieken worden ook onderling in subgroepen geoefend waarbij eigen casuïstiek kan worden vertolkt (rollenspelen). 

Wijze van toetsing

Er wordt een korte schriftelijke toets afgenomen. 

Contacturen: 6

Zelfstudie: 2 

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Ik moet mij nog bij de VGCt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding om aan de toelatingseisen van mijn cursus te voldoen. Mag ik met de cursus starten?
Ik schrijf me in voor een cursus waarvoor toelatingseisen gelden. Hoe laat ik jullie weten dat ik aan deze eisen voldoe?
Ik ben geregistreerd bij het SKJ. Hoe kom ik in aanmerking voor mijn punten?
Ik heb een cursus afgerond en een certificaat ontvangen, maar er zijn geen punten ingevoerd in PE online. Hoe kan dat?
Is er een kans dat mijn cursus toch niet doorgaat?
Ik heb een cursus afgerond. Wanneer kan ik mijn certificaat verwachten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.