Didactische vaardigheden

Hoe breng je kennis over? Hoe geef je handvatten voor de praktijk? Hoe motiveer je medewerkers om met inhoudelijke kennis aan de slag te gaan? Het bevorderen van inzicht en het omzetten van theoretische kennis naar handelingen in de praktijk staat in de cursus 'Didactische vaardigheden' centraal. 

Hoewel therapeuten, gedragskundigen en gedragskundig medewerkers in de zorg en het onderwijs vaak groepen of teams trainen, hebben ze daar meestal geen specifieke opleiding voor gehad. Hoewel ze de inhoud van de trainingen kennen, vinden ze het vaak moeilijk om deze kennis op een effectieve manier over te brengen en medewerkers te motiveren om deze in de praktijk toe te passen. De cursus Didactische Vaardigheden is ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken. Het doel van deze cursus is om de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen om een training te ontwerpen en uit te voeren, terwijl inhoud en proces nadrukkelijk aan elkaar worden gekoppeld. Het uiteindelijke effect is dat de deelnemers zelfbewuste, doelgerichte, zelfstandige en interactieve trainingen kunnen geven. De cursus behandelt onderwerpen zoals omgaan met weerstand, leerstijlen en het gebruik van werkvormen.

Doelstelling

  • Bewustwording van de attitude als trainer/docent
  • Het ontwikkelen van didactische vaardigheden
  • Het hanteren van groepsprocessen
  • Aansluit bij leerstijlen
  • Het omgaan met weerstanden en het bevorderen van motivatie
  • Het toepassen van werkvormen

Werkwijze 

Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training.

Wijze van toetsing 

De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten waaronder het maken van een video-opname en na afloop van dag 2 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een beschrijving van het ontwerp en de uitvoering een training.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
  1. donderdag 21 sep 2023 van 9:30 - 16:45
  2. donderdag 2 nov 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
  1. donderdag 10 okt 2024 van 9:30 - 16:45
  2. donderdag 7 nov 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

21 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 20 sep 2021—19 sep 2024
Behandeling1Toegekend
Diagnostiek1Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur8Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

10 okt 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 20 sep 2021—19 sep 2024
Behandeling1Toegekend
Diagnostiek1Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur8Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

De cursus is bedoeld voor therapeuten, gedragskundigen en gedragskundig medewerkers werkzaam in de zorg of onderwijs. Ook functionarissen die in de dagelijkse praktijk teams ondersteunen zoals leidinggevenden of teamcoaches, komen ook voor deze cursus in aanmerking.

21 sep 2023

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.


10 okt 2024

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.


Literatuur

Galan, K., de (2015), Van deskundige naar trainer, trainen als tweede beroep, Pearson Benelux, ISBN 9789462720107

Over dit boek dienen de cursisten te beschikken, aanvullende literatuur wordt online door King nascholing beschikbaar gesteld

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven