Diagnostiek van gehechtheidsproblemen bij K&J met een licht verstandelijke beperking

In deze cursus leer je om verstoorde gehechtheidsgedrag bij kinderen en jongeren met een beperking te herkennen en scoren met behulp van verschillende diagnostische instrumenten. De cursus biedt uitgebreide kennis over de gehechtheidstheorie en het gebruik van de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag, en gaat in op het stappenplan voor vervolgdiagnostiek en behandeling. Na afloop van de cursus kun je effectief handelen bij gehechtheidsproblemen bij kinderen en jongeren met een beperking.

In de cursus 'Diagnostiek van gehechtheidsproblemen bij K&J met een licht verstandelijke beperking' leer je hoe je verstoorde gehechtheid kunt diagnosticeren door het herkennen van signalen in het gedrag en het scoren van verschillende diagnostische instrumenten. Deze cursus richt zich op het gebruik van de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag en het volgen van het stappenplan zoals beschreven door Dekker-van der Sande en Janssen. Je leert ook over ontwikkelingsanamnese, Clinical Observation of Attachment en Disturbances of Attachment Interview, en behandelmogelijkheden en begeleidingsadvies. Door deze cursus te volgen, kun je effectief handelen bij gehechtheidsproblemen bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.


Doelstelling

Je verwerft kennis over gehechtheidstheorie en stappenplan, Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG: afname en scoring) en ontwikkelingsanamnese verstoorde gehechtheid. Tevens maak je kennis met het Clinical Observation of Attachment (COA), het Disturbances of Attachment Interview (DAI) en Story Stem. Tot slot leer je deze kennis toepassen in praktijksituaties aan de hand waarvan je begeleidings- of behandeladvies kunt geven.

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, onder andere met behulp van diagnostische meetinstrumenten. 

Wijze van toetsing

De cursus wordt afgesloten met een toets en een praktijkopdracht. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Verplicht aan te schaffen literatuur:

Dekker-van der Sande, F., & Janssen, C.G.C. (2010). Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag: Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789059313620. Te downloaden via: Signaleren van verstoord_10.indd (kennispleingehandicaptensector.nl).

Literatuurlijst:

Dekker-Sande, F. van der, & Janssen, C. (2010). Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag. Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking. (pp. 23-71). Den Haag: Lemma. Gratis te downloaden via: Signaleren van verstoord_10.indd (kennispleingehandicaptensector.nl) (web artikel)

Feniger-Schaal R. Oppenheim D. - et.al. (2012). Parenting and Intellectual Disability. An Attachment Perspective. In J.A. Burack et al. (red.). The Oxford Handbook of Intellectual Disability and Devel.pdf

Zeanah, C.H., & Gleason, M.M. (2015). Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56 (3), 206-222. (17 pagina’s)

Schuengel, C., de Schipper, J.C., Sterkenburg, P.S., & Kef, S. (2013). Attachment, intellectual disabilities, and mental health: Research, assessment, and intervention. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 26 (1), 34-46. (13 pagina’s) 

Giltaij, H., Sterkenburg, P., & Schuengel, C (2016). Gehechtheidsstoornissen (Hoofdstuk 10). In Didden, R. et al (reds), Handboek Psychiatrie en Lichte Verstandelijke Beperking, pp 127-144. De Tijdstroom, Utrecht. (18 pagina’s)

IJzendoorn M.H. van (2008). Opvoeden ondersteunen met videofeedback. In M.H. van IJzendoorn. Opvoeding over de grens. Gehechtheid trauma en veerkracht (pp. 174-188). Boomacademic..pdf

Karsten M. Brok W. den Mollema N. - Sterkenburg P.S. (2013). Technologie tegen separatieangst. Markant oktober 30-33..pdf

Sterkenburg P. - Schuengel C. (2011). De gehechtheidsrelatie als buffer tegen stress. In J. Zevalkink - P. Sterkenburg (red.). Voor de verandering. Een psychodynamische kijk op ontwikkeling (pp. 87-99.pdf

Vink R. - IJzerman J. (2015). Mentaliseren kan je leren. Klik (maart 2015).pdf


Contacturen: 18 

Zelfstudie: 15

Naar boven