Diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen (blended!)

In deze 4-daagse cursus leer je de begrippen, de invloed op het brein en het herkennen en begrijpen van trauma alsook de behandelmogelijkheden en je eigen rol en bijdrage.

Dag 1 en 3 vinden face to face plaats op lokatie, dag 2 en 4 online (via Zoom).

Inhoud

Trauma betekent letterlijk wond. Trauma heeft in de medische wereld een andere betekenis dan in de ‘psychologische wereld’. Verschillende traumabegrippen worden door elkaar gebruikt. Wat is het verschil tussen type 1 en type 2 trauma? En wanneer spreek je van complex trauma? Is er na een traumatische gebeurtenis altijd sprake van een PTSS?

Als de begrippen helder zijn zullen we stil staan bij de invloed van met name vroegkinderlijk chronisch trauma op de (verschillende) ontwikkelingsfasen. Daarbij wordt de invloed die trauma op het (jonge) brein heeft uitgelicht. Lang heeft men gedacht dat jonge kinderen niet zoveel van trauma meekrijgen (“die heeft er geen last van, ze was zo jong toen het gebeurde”), echter niets blijkt minder waar. Als we het hebben over vroegkinderlijk trauma staan we ook stil bij veiligheid in gezinnen en ethische dilemma’s. Immers spelen vaak veel verschillende belangen een rol, waarbij het maken van een zorgvuldige overweging niet altijd gemakkelijk is.

Het window of tolerance model is een belangrijke basis voor het leren herkennen en begrijpen van trauma. We gaan aan de slag met het in kaart brengen van triggers en leren vanuit voornamelijk aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden vermijdingsgedrag te herkennen. Want mensen die last hebben van traumaklachten zijn een ster in vermijding, waardoor je trauma geregeld over het hoofd ziet. Waar mogelijk gaan we hier leren van een ervaringsdeskundige. Het window of tolerance model is overigens ook een fijne basis voor psycho-educatie. Deze psycho-educatie is essentieel voor de behandelmotivatie en het welslagen van de behandeling.

Je hebt het trauma duidelijk en zowel het kind als de ouders gemotiveerd voor behandeling maar wat dan? Kennis van diagnostiek en behandelmethoden bij trauma (volgens richtlijnen) is de basis voor het goed kunnen indiceren wat een kind/jongeren en zijn/haar gezin nodig heeft.

Verder kijken we naar jouw eigen bijdrage als hulpverlener in dit proces. Naar de balans tussen (over)betrokken zijn en afstand(elijk) bewaren. De kans op uitputting en frustratie is groot als je onvoldoende voor je zelf zorgt. Belangrijke voorwaarden voor zelfzorg lijken voor de hand te liggen, maar daar wordt door hulpverleners vaak niet aan voldaan. Daarom worden we concreet als we zelf een zelfzorgplan opstellen.


Werkwijze

De bijeenkomsten zullen bestaan uit een theoretische inleiding door de docent, veelal visueel ondersteund (filmmateriaal). En uit diverse werkvormen waarbij er een actieve houding van de cursisten wordt verwacht. Er zal ruimte zijn voor literatuurbespreking, groepsdiscussie en voor het oefenen van vaardigheden. De cursist wordt gevraagd eigen casuïstiek in te brengen.


Doelstelling

Cursisten:

- hebben kennis van de verschillende begrippen rondom trauma

- hebben kennis van de invloed van (m.n. vroegkinderlijk chronisch) trauma op de (verschillende) ontwikkeling(sfasen)

- zijn zich bewust van de verschillende belangen die meespelen bij trauma en van de invloed van hun eigen normen en waarden op de ethische dilemma’s die hierbij spelen

- zijn in staat om triggers en vermijdingsgedrag te herkennen aan de hand van het window of tolerance model

- hebben kennis van het diagnostisch proces en de belangrijkste behandelmethodieken (volgens geldende richtlijnen) bij trauma

- zijn in staat zijn tot het stellen van een klachtgerichte behandelindicatie waarbij het transactionele perspectief wordt meegenomen

- zijn zich bewust van hun persoonlijke bijdrage tijdens de diagnostiek en behandeling van trauma

- zijn zich bewust van hun neigingen tot afstandelijkheid dan wel overbetrokkenheid. Ze herkennen signalen van uitputting en frustratie bij zichzelf en kunnen aan de hand hiervan een zelfzorgplan opstellen

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
24

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
  1. dinsdag 11 jan 2022 van 9:30 - 16:45 (Op lokatie )
  2. dinsdag 18 jan 2022 van 9:30 - 16:45 (Deze dag is online via ZOOM )
  3. dinsdag 25 jan 2022 van 9:30 - 16:45 (Op lokatie)
  4. dinsdag 1 feb 2022 van 9:30 - 16:45 (Deze dag is online via ZOOM)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31 aug 2020—30 aug 2023
Behandeling8Toegekend
Overige taken8Toegekend
Extra literatuurstudie7Toegekend
Diagnostiek8Toegekend
Herregistratie24Toegekend

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals24Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die meer willen weten over trauma en de ontwikkeling van trauma op de ontwikkeling van kinderen.

drs. Marieke Zeeman

drs. Marieke Zeeman

Marieke Zeeman is GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR practitioner en psychotraumatherapeut. Ze werkt bij Family Supporters Noordkop en behandelt daar vooral meervoudig en complex trauma. Op de locatie van Family Supporters in Den Helder ziet zij m.n. vrouwen (en hun partners en kinderen) met peri en postnatale klachten. Te denken valt aan postnatale depressies, traumatische bevalervaringen, ingrijpende ziekenhuisopnames (van kind of ouder), en verlieservaringen (miskraam, overlijden voor/tijdens of na geboorte). Verder werkt zij vanuit Family Supporters op locatie van het Blijf van Mijn Lijf Huis. Hier ziet ze alle vrouwen voor een intake/screening en waar nodig voor (trauma)behandeling. Ook de meegebrachte kinderen worden gescreend op mishandeling en (seksueel)misbruik en ontvangen waar nodig (trauma) behandeling.

Marieke werkt naast Family Supporters in haar eigen praktijk in Anna Paulowna (Praktijk bij Marieke) van waaruit ze momenteel voornamelijk training en supervisie geeft. Marieke geeft les aan de GZ-opleiding bij RINO Amsterdam en is supervisor voor de GZ-opleiding, voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (zowel PDBO als individuele route NVO), voor KJ traject NIP en voor SKJ. Daarnaast verzorgt zij trainingen voor jeugdzorgprofessionals en onderwijsprofessionals via diverse aanbieders. Voordat zij bij Family Supporters ging werken is zij werkzaam geweest bij o.a. de Opvoedpoli Alkmaar, Altra en de Jeugdgezondheidszorg op Curaçao.

Marieke heeft een open en positieve instelling. Ze kan moeilijk accepteren dat iets onmogelijk zou zijn en is daarbij creatief in het zoeken naar oplossingen. Ze is niet bang om door te pakken. En gaat door waar anderen dreigen te stoppen. Ze is gepassioneerd en ambitieus; vanuit de liefde voor haar vak is ze altijd bezig zichzelf verder te ontwikkelen, nog beter te worden in wat zij doet. Uiteindelijk draait het er voor haar om, om contact te maken met de persoon die zij voor zich heeft. Humor en relativeringsvermogen zijn voor haar onmisbaar. Net als authenticiteit, jezelf kunnen zijn. Ze kan soms een tikkeltje chaotisch zijn.

Verplicht zelf aan te schaffen:

Struik, A. (2016). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen.*

Er is onlangs een nieuwe druk verschenen (2021). Als je de tweede druk nog niet hebt aangeschaft, adviseren we je de derde druk te kopen. 

Overige artikelen worden online beschikbaar gesteld.

Naar boven