Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren

In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische kennis als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de individuele individuele psychosociale en psychiatrische aspecten.


Inhoud 

In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische 
kennis als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale 
jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de 
individuele individuele psychosociale en psychiatrische aspecten. 


Werkwijze

De werkwijze is zowel die van kennisoverdracht als oefenen met bijbehorende situaties. De kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van lezingen als van oefeningen en bespreken van eigen casuïstiek. De werkwijze is interactief, rekening houdend met de reeds bestaande kennis en competenties van de medewerkers.


Doelstellingen

Het doel van de cursus is het op theoretisch gebied bijscholen van de cursisten op het gebied van de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen. Tevens worden specifieke situaties geoefend. Daarnaast is het doel om de medewerkers, die uit hoofde van hun functie veelvuldig met deze problematiek te maken krijgen, alle benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om de hulp succesvol te laten zijn en jongeren te behoeden om te overlijden aan suïcide.

Na afloop van de cursus zijn alle deelnemers bekend met de wijze waarop de hulpverlening bij adolescenten die denken aan suïcide, dient te worden verricht.


 

aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
BCN Arena Amsterdam
  1. donderdag 9 apr 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
BCN Arena Amsterdam
  1. donderdag 24 sep 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
BCN Arena Amsterdam
  1. donderdag 3 dec 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 okt 2017— 4 okt 2020
Herregistratie6Toegekend
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 okt 2020—13 okt 2023
Extra literatuurstudiepunten6Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Behandeling 3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 5 okt 2017— 4 okt 2020
Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals9Toegekend

Academici en HBO-ers

drs. Jan Meerdinkveldboom

drs. Jan Meerdinkveldboom

Drs. Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden.

Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in Systeemtherapie. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het Handboek Suicidaal gedrag bij jongeren. thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en  trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van Systeemtherapie, werkt voor het Kenniscentrum Kinder-en jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.

Aanbevolen naslagwerk:

Suïcidaal gedrag bij jongeren. Individuele en gezinsbehandeling. Jan Meerdinkveldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof, 2019*. Uitgeverij Boom. 320 pag. ISBN 9789024402861  

*Eerder stond de druk uit 2016 hier vermeld. Mocht je deze reeds in bezit hebben, dan kun je ook deze versie gebruiken.

Naar boven