Diagnostiek/consultatie en evaluatie in onderwijs en zorg

Deze cursus start met het leren kennen en toepassen van de belangrijkste psychodiagnostische instrumenten voor kinderen in de basisschoolleeftijd centraal waarbij live wordt geoefend. Je leert effectieve coachings- en consultatietechnieken toepassen, evenals het opstellen van een behandelplan.


Inhoud
Het signaleren, diagnosticeren en helpen van kinderen met een ontwikkelings-, leer- of gedragsprobleem omvat veel meer dan het afnemen van een test en het formuleren van adviezen. Het is een ingewikkeld proces waarbij naast specifieke kenmerken van het kind, ook rekening gehouden moet worden met de (leer)omgeving, de doelen en de middelen. In deze cursus wordt geleerd hoe professionals effectief gebruik kunnen maken van de belangrijkste psychodiagnostische instrumenten (module 1) en hoe consultatie- en evaluatietechnieken bij kunnen dragen aan het diagnostisch proces en de vertaling naar adviezen en begeleiding (module 2). 

De cursus omvat in totaal 4 dagen, maar is onderverdeeld in 2 delen: 

Module 1 (2 dagen) (Dr. Selma Ruiter & Drs. Francien Geerds): 
Interpreteren en toepassen van alle veelgebruikte en nieuwe (2017) psychodiagnostische instrumenten zoals: Bayley Ontwikkelingstest (1-42 maanden), Wechsler IQ tests (2;5-7;17 jaar: WPPSI-III- NL, WNV en WISC-III-NL, WISC-V) SON tests (2,5-40 jaar), IDS-2, etc. Andere tests kunnen op verzoek ook besproken worden.

Module 2 (2 dagen) (Drs. Marieke van Roy & Dr. Wim Meijer):
Het leren kennen en toepassen van effectieve coachings- en consultatietechnieken bij het analyseren van een probleem bij kinderen van alle leeftijden, het opstellen van een (be)handelingsplan evenals het monitoren en evalueren van de behandeling. 

Doelstelling

  • Deelnemers hebben een duidelijk beeld gekregen van welke instrumenten en technieken gebruikt kunnen worden voor het beantwoorden van specifieke onderzoeksvragen en hoe deze in te zetten. 
  • Deelnemers hebben handvatten voor een goede interpretatie van de testresultaten en de vertaling naar advisering aan en begeleiding van ouders, groepsleiders en leerkrachten.
  • Er is getracht de kloof te dichten tussen diagnostiek en behandeling in het onderwijs en de jeugdzorg. 
  • Deelnemers hebben vaardigheden voor de begeleiding van de leerkrachten en groepsleiders die de behandeling uitvoeren. 
  • Deelnemers hebben inzicht in de wetenschappelijke achtergronden van de ontwikkeling en toepassing van psychodiagnostische instrumenten (module 1) en consultatie en evaluatie (module 2). 

Werkwijze
Plenaire sessies worden afgewisseld met werken in kleine groepen waarin wordt geoefend in toepassing van de kennis door middel van groepsopdrachten, rollenspelen en het bekijken en bespreken van casuïstiek. Cursisten worden van harte uitgenodigd zelf casuïstiek in te brengen.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
30

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling12Toegekend
Diagnostiek12Toegekend
Overige taken6Toegekend
Herregistratie30Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals30Toegekend

Professionals werkzaam in de zorg en het onderwijs: psychologen, orthopedagogen, onderwijskundigen, die zich op het gebied van de psychodiagnostiek, consulatie en evaluatie willen bijscholen.

Selma Ruiter

Selma Ruiter

Selma Ruiter heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, is zij in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen gestart. 

Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.

drs. Marieke van Roy

drs. Marieke van Roy

Marieke van Roy heeft als docent/coach jarenlang in het voortgezet onderwijs gewerkt. In die tijd heeft ze niet alleen ervaring opgedaan in het primaire proces met vmbo-, havo- en vwo-leerlingen; ook het coachen en consulteren van jonge, evenals ervaren, docenten behoorde tot haar takenpakket. Tijdens haar studie Onderwijskunde begon ze al te werken voor de Rijksuniversiteit Groningen evenals voor de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO). In 2008 heeft zij de overstap gemaakt naar de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze werkt als docent/onderzoeker. 

In haar onderzoek richt zij zich voornamelijk op de implementatie van consultatieve leerling begeleiding (CLB), coachingstechnieken en denk- en leervaardigheden in alle typen van onderwijs. Ze is actief betrokken bij zowel de bachelor- als de masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogiek en Orthopedagogiek. Daarnaast werkt ze voor de universitaire postmaster opleiding Orthopedagogiek-generalist te Groningen (UPO-G) en de postmaster Psychologie Opleidingen (PPO). Sinds 2015 is Marieke toetsdeskundige bij SPO. Per 2017 is ze auditor bij audits in het hoger onderwijs.

Tussen 2014 en 2016 werkte Marieke als coördinator Onderwijskunde bij de lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Inmiddels werkt ze als opleidingscoördinator van het Noordelijk Onderwijsgilde van de onderwijsbegeleidingsdienst Effectief Onderwijs.

Tevens is Marieke eigenaar van Edu Colt; een onderneming die in het leven is geroepen door vragen vanuit het onderwijsveld op het gebied van consultatie, coaching, onderzoek, onderwijs, lezingen en trainingen.

Naar boven