Cursus Theraplay & MIM

In de relatie tussen kinderen en ouders kunnen door allerlei omstandigheden problemen ontstaan.  Bij kinderen kunnen hierdoor hechtingsproblemen ontstaan. Theraplay biedt een mogelijkheid om de band tussen ouder en kind te herstellen en de hechtingsproblemen te behandelen.

Inhoud

De psychotherapeutische behandelmethode “Theraplay” is gebaseerd op de hechtingstheorie. In de cursus wordt daarom veel aandacht besteed aan deze hechtingstheorie.  De Marschak Interaction Method (MIM) is een observatie instrument om de interactie tussen volwassene en kind te analyseren. De MIM wordt als diagnostisch instrument gebruikt om de behandeldoelen voor de Theraplay behandeling te bepalen. In de cursus wordt de MIM besproken en de vaardigheden die nodig zijn om dit instrument te gebruiken worden geoefend.

De theoretische achtergrond van Theraplay wordt in de cursus uitgebreid toegelicht. Er wordt veel geoefend om de vaardigheden die nodig zijn in de Theraplay behandeling te leren. Bovendien worden praktijkvoorbeelden met videomateriaal ondersteund.  Theraplay behandeld de dyade ouder-kind.  Daarom neemt de begeleiding van de ouders een belangrijke plek in.

Aandacht wordt besteed aan de toepassing van Theraplay bij speciale doelgroepen zoals kinderen met ASS of een verstandelijke beperking.Theorie, praktijkoefening en videomateriaal van Theraplay sessies wisselen elkaar af.

Om mee te kunnen doen aan deze cursus is het noodzakelijk dat de deelnemers  werken met kinderen en jeugdigen in de gezondheidszorg. De cursus wordt door 1 docent geleid, daarnaast is een assistent (geschoold in de  theraplay behandeling) aanwezig om ondersteuning te bieden tijdens rollenspelen.


Doelstelling

De cursist heeft voldoende kennis en vaardigheden om toegelaten te kunnen worden tot de praktijkopleiding van The Theraplay Institute in Chicago. Na het volgen van deze cursus, ben je in staat om Therplay elementen toe te passen in behandelingen


Deel deze pagina:
aantal dagen:
5
contacturen:
30

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling21Toegekend
Diagnostiek5Toegekend
Overige taken1Toegekend
Extra literatuurstudie5Toegekend
Herregistratie27Toegekend

Registerplein

geldig van 14 mrt 2019—19 sep 2022
Maatschappelijk werkers, ggz agogen, spv-ers38Toegekend

FGzPt

geldig van 1 apr 2019—19 sep 2022
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog48Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional28In aanvraag

Orthopedagogen, (GZ, klinisch en eerstelijns) psychologen, psychotherapeuten, hbo opgeleiden die kinderen met problemen in de contactname  begeleiden (b.v. groepswerkers, therapeuten, spelbegeleiders) in de jeugd-ggz, jeugdhulpverlening en het speciaal onderwijs (hbo-niveau) en ouderbegeleiders die te maken hebben met ouders van kinderen met contactproblemen. De spelinterventie is ook erg goed bruikbaar binnen de pleeg- en adoptiezorg.

 

Bettie Sleeuw

Bettie Sleeuw

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen:

Booth, P.H., Jernberg, A.M. (2010). Theraplay: Gehechtheid tussen ouders en kinderen verstevigen door spel, Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Daarnaast wordt er verwacht van de deelnemers dat zij enige voorkennis hebben rondom trauma en hechting. In de bijlage een artikel over Emotionele en Pedagogische verwaarlozing, samengesteld door het NJI.Naar boven