Beroepsethiek (WO)

In deze cursus krijg je een introductie tot de beroepsethiek en beroepscodes voor psychologen en orthopedagogen. Dit vormt een leidraad voor het beroepsmatig handelen.  


Inhoud  

De cursus geeft een verdieping als het gaat om de specifieke beroepsethische en juridische eisen die aan gedragskundige professionals in de jeugdhulp, onderwijs en jeugdbescherming  worden gesteld. De K&J-psycholoog en de Orthopedagoog zijn werkzaam op een veeleisend en complex werkterrein en hebben daarbij veelal te maken met een cliëntsysteem, waar ouders met en zonder gezag en minderjarige cliënten en andere betrokkenen deel van uitmaken. Dit stelt specifieke eisen aan de deskundigheid en kennis van beroepsethiek en voor het beroep specifieke wetgeving. Ook in het kader van het gegeven dat de Orthopedagoog generalist nu onder de wet BIG valt, komt het doel en de werking van het (wettelijk) tuchtrecht ter sprake. 

De cursus besteedt aandacht aan een groot aantal onderwerpen die in de praktijk van de orthopedagoog en K&J-psycholoog aanleiding geven tot vragen, lastige afwegingen en dilemma’s. Er wordt veel aandacht besteed aan door de cursisten ingebrachte vragen en casuïstiek.

Doelstelling 

Na het volgen van de cursus is;

De cursist op de hoogte van het relevante beroepsethische en juridische kader als behorend tot de professionele standaard voor psychologen en orthopedagogen. De cursist kan hier op een zorgvuldige en verantwoorde manier naar handelen en is in staat daarover verantwoording af te leggen. Daarnaast is de cursist ook in staat daarop te reflecteren.

 


aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
  1. vrijdag 18 sep 2020 van 10.00- 16:45
  2. vrijdag 2 okt 2020 van 10.00 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Herregistratie 12In aanvraag
Overige 12In aanvraag

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ).

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmaster opleiding tot gz-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot Schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim en gegevens delen in een team.

Wordt verzorgd door King nascholing

Naar boven