Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Schematherapie is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze cursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Deze cursus is door de VGCt geaccrediteerd als nascholing, niet als vervolgcursus.

Inhoud 
Deze basiscursus schematherapie richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de schemagerichte therapie. Hierbij is er aandacht voor het casuïstiek leren bekijken vanuit een schema-gebaseerde probleemformulering, het opsporen van disfunctionele schema’s en het modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken. Ook wordt er stil gestaan bij de schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en leer je deze onderkennen en hanteren. 

In deze cursus gaat er specifieke aandacht uit naar pubers en jongvolwassenen. De ontwikkelingstaken van adolescenten in de context van het gezin komen aan bod alsmede het diagnostisch proces, en de toewijzings- en exclusiecriteria. De cursus zal bestaan uit het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden, het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model en het oefenen met basale experiëntiële technieken. Er is aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie met de client en zijn gezin.

Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie met client, zijn gezin en de houding van de therapeut, binnen schematherapie, centrale onderwerpen.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus:

  • ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken;
  • heb je verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen;
  • kun je een begin maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.

Werkwijze

Schematherapie is een actieve werkvorm welke ook in de cursus gestalte zal worden gegeven. Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties, waaronder illustraties van de werkwijze door middel van video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Wijze van toetsing
De toetsing zal bestaan uit een schriftelijke casusbeschrijving. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Business Center het Wisselspoor Utrecht
  1. zaterdag 9 sep 2023 van 9:30 - 16:45
  2. zaterdag 7 okt 2023 van 9:30 - 16:45
  3. zaterdag 4 nov 2023 van 9:30 - 16:45
  4. zaterdag 25 nov 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕

9 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 sep 2020— 4 sep 2023
Behandeling15Toegekend
Herregistratie25Toegekend
Extra literatuurstudie8Toegekend
Overige taken3Toegekend
Diagnostiek7Toegekend

VGCt

geldig van 5 sep 2020— 4 sep 2023
Nascholing25Toegekend

FGzPt

geldig van 3 apr 2020— 2 apr 2023
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog29Toegekend

FGzPt

geldig van 20 feb 2023—19 feb 2026
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog31Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 20 jun 2020—20 jun 2023
Basiscursus25Toegekend

EMDR

geldig van 20 feb 2023—19 feb 2025
Algemene scholing (breed)11,5Toegekend

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal), aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo'ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo'er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

9 sep 2023

Chris Korevaar

Chris Korevaar

Chris Korevaar, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is werkzaam als hoofdbehandelaar bij PsyMens. Hij heeft jarenlang voor diverse grote instellingen gewerkt waarbinnen hij o.a. hoofddiagnostiek en behandelcoördinator was van team persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Dit betreft zowel in groepssetting als behandelcoördinator voor het Centrum voor Psychotherapie alsook in individuele trajecten binnen de ambulante en (dag)klinische setting. 

Chris is als supervisor en trainer actief voor de Vereniging van Schematherapie, en werkzaam als docent en jaargroepopleider voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapie en GZ-psycholoog.


Voor deze cursus dien je zelf het volgende boek aan te schaffen:

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2019/2020)*. Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleuvan Loghum.

*Mocht je de druk uit 2005 reeds in je bezit hebben, dan kun je deze ook gebruiken.

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 20 uur

Naar boven