Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Erik ten Broeke

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. De cursus is gericht op volwassenen.

Deze cursus is helaas vol
  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Erik ten Broeke

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

De eerste 5 dagen zullen via ZOOM zijn, andere dagen zullen op lokatie zijn. 

Inhoud
Deze basiscursus is met name gericht op cognitieve gedragstherapie bij volwassenen. Er wordt vanuit gegaan dat binnen de cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de basiscursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met (de integratie van) beide richtingen. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt, maar worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. 

Als deze vorm van therapie je aanspreekt, is deze basiscursus de eerste stap in jouw opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut. 

De basiscursus volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. De eerste bijeenkomst behelst een plaatsbepaling van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie. Daarna wordt een aantal zittingen besteed aan de taxatiefase, zowel in praktische zin als in de theoretische wetenschappelijke achtergronden daarvan. Vervolgens wordt het behandelplan en registraties verder uitgewerkt. De interventies die voortvloeien uit het behandelplan, worden uitgebreid besproken. Tenslotte wordt er kort stilgestaan bij evaluatie en afsluiting van behandelingen en bij de therapeutische setting.

Doelstelling

  • Voldoende thuis zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces. 
  • Voldoende kennis van een aantal basale cognitief-gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën te kunnen uitvoeren. 
  • Vaardigheden om de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen. 
  • Kennis en inzicht in het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Werkwijze
De  basiscursus  volgt  in  grote  lijnen  het  cognitief  gedragstherapeutisch  proces. De  eerste  bijeenkomst behelst  een plaatsbepaling  van de  psychotherapie  binnen het  veld van de  geestelijke  gezondheidszorg, van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie, en van de in deze basiscursus gebezigde opvatting over cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de cognitieve gedragstherapie. 

Daarna  wordt  een  aantal  zittingen  besteed  aan  de  taxatiefase,  zowel  in  praktische  zin  als  in  de 
theoretische  wetenschappelijke  achtergronden  daarvan.  Daarna  volgen  enkele  bijeenkomsten  over  de 
bespreking  van  het  behandelplan  en  registraties.  Dan  volgt  een  aantal  zittingen  over  interventies  en 
tenslotte  wordt  kort  stilgestaan  bij  evaluatie  en  afsluiting  van  behandelingen  en  bij  de  therapeutische 
setting. 

Wijze van toetsing
1. Kennis wordt getoetst aan de hand van ‘onverwachte’ mondelinge vragen over de literatuur en/of geleerde vaardigheden de docent aan één of meer cursisten aan het begin van de bijeenkomst (antwoorden worden beoordeeld en geregistreerd).
2. MC-tentamen (30 vragen)
3. Casusverslag.
Tijdens de cursus ligt het accent sterk op het in de praktijk oefenen met probleemanalyses en interventies (via rollenspelen aan de hand van door de docent en door de cursisten zelf ingebrachte casuïstiek).


Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.