Basiscursus EMDR (volwassenen)

De basiscursus EMDR (volwassenen) is gericht op het begrijpen en uitvoeren van EMDR. In de cursus leer je het toepassen van EMDR bij volwassenen met een ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding. 

Tijdens de Basiscursus EMDR (volwassenen) wordt ingegaan op Eye Movement Desensitization and Reprocessing kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een veronderstelde causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is.

Inmiddels wordt EMDR bij een breed scala aan stoornissen toegepast als aanvulling op bestaande behandelingen. U kunt daarbij denken aan verschillende vormen van as-1 stoornissen maar ook aan patiënten met ernstige zelfbeeldschade, complexe PTSS en persoonlijkheidspathologie. Aan de mogelijkheden (en beperkingen) van EMDR bij met name deze laatste groepen wordt in deze training geen expliciet aandacht besteed. Daarvoor dienen therapeuten een zogenaamde vervolgtraining te volgen.


Doelstelling 

De EMDR basiscursus is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis (zogenaamd type I trauma) en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht. De cursus kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, presentatie van het EMDR-protocol, videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen en hands on oefenen van EMDR in drie-tallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

De EMDR basiscursus beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen vinden opeenvolgend plaats, de derde dag na ongeveer vijf weken. In deze vijf weken dienen de deelnemers EMDR toe te passen bij hun cliënten, zodat daarop op de derde dag kan worden ingegaan. Voorts wordt op de derde dag opnieuw veel geoefend. De vierde dag vindt na wat langere tijd plaats (circa twee maanden). Tijdens de vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk. Veel tijd wordt besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) video-fragmenten van EMDR-zittingen. De eerste dag is van 9.30-20-00uur (inclusief lunch en diner), de tweede dag van 9.30-17.00uur (inclusief lunch) en de laatste twee dagen van 10.00-17.00uur (inclusief lunch).

Werkwijze  

 De  training  is  gericht  op  het  begrijpen  en  leren  uitvoeren  van  EMDR.  Stap  voor  stap  wordt  het  basisprotocol  doorgenomen  en  toegelicht.  Theoretische  inleidingen  (onder  meer  over  de  empirische  status  en  werkingsmechanismen)  worden  geïllustreerd  met  videopresentaties  en  oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt  gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.      De EMDR basiscursus beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen vinden opeenvolgend  plaats, de derde dag na ongeveer drie weken. In deze drie weken dienen de deelnemers EMDR toe  te passen bij hun cliënten, zodat daarop op de derde dag kan worden ingegaan. Voorts wordt op  de  derde  dag  opnieuw  veel  geoefend.  De  vierde  dag  vindt  na  wat  langere  tijd plaats  (circa  twee  maanden). Tijdens de vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers  naar  aanleiding  van (hun)  ervaringen met  EMDR  in de  praktijk.  Veel  tijd  wordt  besteed  aan  het  plenair  bekijken  en  bespreken  van  door  de  deelnemers  gemaakte  (en  geselecteerde)  video‑ fragmenten van EMDR‑zittingen.  

Aanwezigheid 

Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Na deelname aan de training kan men lid worden van de 'Vereniging EMDR Nederland'. Informatie hierover wordt in de loop van training verstrekt. Klik hier voor informatie over de registratie bij de Vereniging EMDR Nederland. Voor behandeling van kinderen en adolescenten met EMDR bestaat er een apart opleidingstraject, zie www.emdrkindenjeugd.nl

Kijk hier je voldoet aan de toelatingseisen: EMDR_Folder_leden_07.pdf  Download hier bovenstaande flyer en deel dit met alle mogelijk geïnteresseerden!


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
26

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. dinsdag 6 jun 2023 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 7 jun 2023 van 9:30 - 16:30
 3. maandag 26 jun 2023 van 9:30 - 16:30 (LET OP dit is een maandag )
 4. vrijdag 1 sep 2023 van 9:30 - 16:30 (LET Op dit is een vrijdag )
vol 😕
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. maandag 2 okt 2023 van 9:30 - 20:00
 2. dinsdag 3 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 31 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 29 nov 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Culemborg
 1. woensdag 7 feb 2024 van 9:30 - 20:00
 2. donderdag 8 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 28 feb 2024 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM!)
 4. donderdag 4 apr 2024 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM!)
meer dan 5 plaatsen
Culemborg
 1. dinsdag 17 sep 2024 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 18 sep 2024 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 9 okt 2024 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM!)
 4. donderdag 7 nov 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

6 jun 2023

VGCt

geldig van 8 mei 2023— 7 mei 2026
Nascholingscursus26Toegekend

FGzPt

geldig van 25 aug 2022—24 aug 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door Vereniging EMDR Nederland26Toegekend

2 okt 2023

VGCt

geldig van 8 mei 2023— 7 mei 2026
Nascholingscursus26Toegekend

FGzPt

geldig van 25 aug 2022—24 aug 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door Vereniging EMDR Nederland26Toegekend

7 feb 2024

VGCt

geldig van 8 mei 2023— 7 mei 2026
Nascholingscursus26Toegekend

FGzPt

geldig van 25 aug 2022—24 aug 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door Vereniging EMDR Nederland26Toegekend

17 sep 2024

VGCt

geldig van 8 mei 2023— 7 mei 2026
Nascholingscursus26Toegekend

FGzPt

geldig van 25 aug 2022—24 aug 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door Vereniging EMDR Nederland26Toegekend

Deze cursus is bedoelt voor personen met een universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ.

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

A. Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG‐registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 1. BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 2. registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
 3. registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 4. registratie als Seksuoloog NVVS;
 5. registratie als Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog‐Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ;
 6. of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

B. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Twijfel je of je aan deze toelatingseisen voldoet? Dan kun je je verzoek om toelating indienen bij de Vereniging EMDR Nederland met dit formulier: Beoordelingsformulier toelatingsverzoek VEN


6 jun 2023

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


2 okt 2023

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


7 feb 2024

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


17 sep 2024

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie. In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum opgericht: STER-opleidingen (www.ster-opleidingen.nl) te Deventer. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’. 

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.


De cursisten dienen voorafgaande aan de cursus het cursusboek aan te schaffen. Dit is:

 • Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma'. Auteurs: De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2018) 7e editie ISBN: 9789043036474

Deze dient de cursist voor de aanvang van de eerste cursusdag te hebben gelezen.

Contacturen: 26 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven