Basiscursus EMDR kind en jeugd

Deze basiscursus EMDR kind en jeugd is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld. De eerste twee dagen staat het aanleren van het standaardprotocol voor volwassenen centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen.

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding. 

In de basiscursus EMDR kind en jeugd staat in de eerste twee dagen het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en jeugdigen onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn aanpassingen in het EMDR basisprotocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger -kind. 

De EMDR basistraining kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk en maken zij video-opnamen van behandelingen van hun patiënten. De laatste dagen staan grotendeels in het teken van tips, suggesties en feedback op de video’s. De deelnemers worden verzocht voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusboek* (zie literatuur) door te nemen.

Tussen de basis- en de vervolgtraining is supervisie (individueel of in een groep) verplicht. Informatie hierover krijgt u tijdens de training. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

Werkwijze

De  training  is  gericht  op  het  begrijpen  en  leren  uitvoeren  van  EMDR.  Stap  voor  stap  wordt  het  basisprotocol  doorgenomen  en  toegelicht.  Theoretische  inleidingen  (onder  meer  over  de  empirische  status  en  werkingsmechanismen)  worden  geïllustreerd  met  videopresentaties  en  oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt  gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Veel  tijd  wordt  besteed  aan  het  plenair  bekijken  en  bespreken  van  door  de  deelnemers  gemaakte  (en  geselecteerde)  video‑ fragmenten van EMDR‑zittingen.  

Aanwezigheid  

Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Na deelname aan de training kan men lid worden van de 'Vereniging EMDR Nederland'. Informatie hierover wordt in de loop van training verstrekt. Klik hier voor informatie over de registratie bij de Vereniging EMDR Nederland. 

Kijk hier je voldoet aan de toelatingseisen: EMDR_Folder_leden_07.pdf  Download hier bovenstaande flyer.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
5
contacturen:
32

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. maandag 11 sep 2023 van 9:30 - 2000
 2. dinsdag 12 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 3 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 10 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 5. dinsdag 7 nov 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. maandag 25 sep 2023 van 9:30 - 20:00 (valt op een maandag)
 2. dinsdag 26 sep 2023 van 9:30 - 16:45 (valt op een dinsdag)
 3. maandag 9 okt 2023 van 9:30 - 16:45 (valt op een maandag)
 4. maandag 6 nov 2023 van 9:30 - 16:45 (valt op een maandag)
 5. maandag 4 dec 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. maandag 16 okt 2023 van 9:30 - 20.00
 2. dinsdag 17 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 14 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 21 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 6 dec 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Culemborg
 1. dinsdag 16 jan 2024 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 17 jan 2024 van 9:30 - 17:00
 3. maandag 12 feb 2024 van 9:30 - 17:00
 4. dinsdag 12 mrt 2024 van 9:30 - 17:00
 5. dinsdag 9 apr 2024 van 9:30 - 17:00
meer dan 5 plaatsen
Culemborg
 1. dinsdag 26 mrt 2024 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 27 mrt 2024 van 9:30 - 17:99
 3. dinsdag 16 apr 2024 van 9:30 - 17:00
 4. woensdag 22 mei 2024 van 9:30 - 17:00
 5. woensdag 5 jun 2024 van 9:30 - 17:00
meer dan 5 plaatsen
Culemborg
 1. dinsdag 10 sep 2024 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 11 sep 2024 van 9:30 - 17:00
 3. dinsdag 15 okt 2024 van 9:30 - 16:45
 4. dinsdag 5 nov 2024 van 9:30 - 16:45
 5. dinsdag 10 dec 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Culemborg
 1. dinsdag 24 sep 2024 van 9:30 - 20:00
 2. woensdag 25 sep 2024 van 9:30 - 17:00
 3. donderdag 7 nov 2024 van 9:30 - 17:00
 4. woensdag 15 jan 2025 van 9:30 - 17:00
 5. woensdag 29 jan 2025 van 9:30 - 17:00
meer dan 5 plaatsen

11 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

25 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

16 okt 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

16 jan 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

26 mrt 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

10 sep 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

24 sep 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Extra literatuur7Toegekend
Herregistratie32Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek2Toegekend

VGCt

geldig van 12 apr 2021—11 apr 2024
Nacholing32Toegekend

FGzPt

geldig van 30 aug 2021—29 aug 2024
Specialismen gezondheidszorg psycholoog42Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

Erkend door emdr nederland32Toegekend

Deze basiscursus EMDR kind en jeugd is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld.

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

A. Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG‐registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 1. BIG‐registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 2. registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
 3. registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 4. registratie als Seksuoloog NVVS;
 5. registratie als Kinder‐ en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog‐Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ;
 6. of een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

B. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Twijfel je of je aan deze toelatingseisen voldoet? Dan kun je je verzoek om toelating indienen bij de Vereniging EMDR Nederland met dit formulier: Beoordelingsformulier toelatingsverzoek VEN11 sep 2023

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.25 sep 2023

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.16 okt 2023

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.16 jan 2024

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.26 mrt 2024

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.10 sep 2024

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.24 sep 2024

Indra Spierts

Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen. • Verplichte literatuur 

1. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste druk). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson ISBN: 9789043036474

Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden.

2. Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR. Kinderen en jongeren  Houten: LannooCampus. Uit dit boek dient hoofdstuk 4 t/m 7 voor de derde bijeenkomst gelezen te zijn. 


 • Downloaden, uitprinten en meenemen naar alle cursusdagen:

PROTOCOL EMDR Volwassenen en PROTOCOL EMDR K&JContacturen: 32 uur

Zelfstudie: 18 uur

Naar boven