Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - CGT (100 uur) Volwassenen

Leer de basistechnieken van cognitieve gedragstherapie met de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) voor volwassenen. Deze cursus biedt kennis en vaardigheden in leer- en emotietheorie, cognitief gedragstherapeutisch proces en diagnostiek, opstellen van verklarend model en het uitvoeren van behandelingen bij angst- en stemmingsstoornissen. Met deze kennis kunt u evidence-based behandelprogramma's uitvoeren en de therapeutische werkrelatie verbeteren.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - CGT (100 uur) Volwassenen

De Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) voor volwassenen omvat drie onderdelen: Inleiding leertheorie, inleiding tot het gedragstherapeutisch proces en gespreksvoering, en inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie. Deze cursus biedt kennismaking met diverse technieken die toegepast kunnen worden op diverse klachten. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere leer- en emotietheorie, cognitief gedragstherapeutisch proces en diagnostiek, opstellen van verklarend model, behandelplannen ontwerpen en uitvoeren van behandelingen bij angst- en stemmingsstoornissen. Met deze cursus leert u basistechnieken van cognitieve gedragstherapie toepassen, waaronder registratieopdrachten, exposure, zelfregulatieprocedures en ontspanningsprocedures. Deze cursus biedt u de mogelijkheid om adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten te gebruiken bij het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en het ontwerpen van behandelplannen. Met deze kennis en vaardigheden bent u in staat om effectief evidence-based behandelprogramma's uit te voeren bij de meest voorkomende problematiek in de doelgroep. Kies voor deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) voor volwassenen en vergroot uw kennis en vaardigheden op het gebied van gedragstherapie.


100% op locatie
Zeer ervaren docent
Direct toepasbaar in de praktijk
Heerlijke lunch

Doelstelling

Na afloop van de cursus: 

1. heeft u inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken; 

2. kunt u leermodellen toepassen in de eigen praktijk; 

3. kunt u het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 

4. kunt u betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen; 

5. kunt u de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven. 

6. kunt u biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen. 

7. kunt u op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses, betekenisanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en andere veel voorkomende / relevante problematiek die in de cursus aan bod is gekomen. 

8. kunt u vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is. 

9. kunt u op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten. 

10. kunt u een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken. 

Werkwijze

Het onderwijs is ingedeeld in verschillende onderwijsvormen:

1. De onderwijsgroep In de onderwijsgroep wordt aan de hand van een casus op de theoretische achtergrond van een probleemgebied ingegaan. De focus is het gedragstherapeutisch en wetenschappelijk gedachtegoed.

2. De werkgroep In een werkgroep wordt geoefend met praktische vaardigheden, zoals het maken van analyses, opstellen van een zelfcontroleprocedure, discussie, reflectie, etc.

3. De cursusdagen In de cursus worden met behulp van rollenspelen praktische therapeutische vaardigheden aangeleerd. Elk dagdeel bestaat uit een mengvorm van bovengenoemde onderwijsvormen. De eindtermen van het gedeelte Angst- en Stemmingsstoornissen luiden als volgt: na afloop van het blok dient u te beschikken over goed inzicht in de klinische fenomenologie en diagnostiek van de diverse angst- en stemmingsstoornissen. Voorts kent u de belangrijkste wetenschappelijke verklaringen over ontstaan en voortbestaan van angst- en stemmingsstoornissen. U bent tot slot goed op de hoogte van de mogelijkheden om angst- en stemmingsstoornissen te behandelen en u bent op de hoogte van de relatieve effectiviteit van diverse behandelingen. 

Contacturen online: 100 uur

Zelfstudie: 350 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen

Utrecht, nog niet bekend
100 contacturen
Annet Hofman

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.