Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) volwassenen (blended)

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
16
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Rotterdam Delftse Poort Rotterdam
 1. maandag 16 jan 2023 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM! - Arnoud van Loon)
 2. maandag 30 jan 2023 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM! - Arnoud van Loon)
 3. maandag 13 feb 2023 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM! - Arnoud van Loon)
 4. maandag 6 mrt 2023 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM! - Arnoud van Loon)
 5. maandag 20 mrt 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 6. maandag 3 apr 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 7. maandag 8 mei 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 8. maandag 22 mei 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 9. maandag 5 jun 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 10. maandag 19 jun 2023 van 9:30 - 16:45 (Tonnie Staring)
 11. maandag 3 jul 2023 van 9:30 - 16:45 (Ella de Stigter)
 12. vrijdag 8 sep 2023 van 9:30 - 16:45 (Deze lesdag is online via ZOOM!(Let op, dit is een vrijdag) Arnoud van Loon & Carla Steeman)
 13. maandag 11 sep 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 14. maandag 25 sep 2023 van 9:30 - 16:45 (Ella de Stigter)
 15. maandag 9 okt 2023 van 9:30 - 16:45 (Colin van der Heiden)
 16. maandag 30 okt 2023 van 9:30 - 16:45 (RESERVEDATUM! )
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 28 nov 2022—29 aug 2024
Basiscursus100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. 

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, LVB of Jeugdzorg. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Ella de Stigter

Ella de Stigter

Ella de Stigter studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en studeerde daar af in de klinische richting. Na haar studie werkte zij een jaar bij Ensis en vervolgens zo'n 10 jaar op een gespecialiseerde angstpoli bij PsyQ. Sinds eind 2015 werkt zij bij Psychologenpraktijk van den Elshout. Ella is naast GZ-psycholoog ook cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt. Daarnaast is zij als schematherapeut aangesloten bij zowel de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie (VSt, ook supervisor)  als Internationale Schematherapievereniging (ISST). 

Colin van der Heiden

Colin van der Heiden

Colin van der Heiden heeft bijna 25 jaar ervaring als behandelaar bij diverse instellingen binnen de GGZ. Momenteel is hij als GZ-psycholoog/psychotherapeut werkzaam op de afdeling Angst en Dwang bij PsyQ in Rotterdam. Daarnaast is hij een dag per week werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie. Hij is erkend supervisor van de VGCt en NVP, en geeft ruim 15 jaar les op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van angst- en dwangstoornissen. 

Met name van de gegeneraliseerde angststoornis, het onderwerp waarop hij in 2011 promoveerde, en de obsessieve compulsieve stoornis, waarnaar hij momenteel onderzoek doet. Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op het vlak van de cognitieve gedragstherapie op zijn naam staan, waaronder (met anderen) het boek 'Cognitieve therapie: De basisvaardigheden'.

Arnoud van Loon

Arnoud van Loon

Arnoud van Loon is GZ psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt. Hij heeft meer dan vijfendertig jaar ervaring in de psychiatrie en geeft de basiscursussen GCt, CGW, Perfectionisme, Zelfwaardering en Misofonie. Tot zijn pensioen(november 2020) was hij praktijkopleider GZ en KP en  hoofd van het dagcentrum van het AMC.  Op het dagcentrum worden patiënten behandeld met OCD, BDD, misofonie en perfectionisme. 

Carla Steeman

Carla Steeman

Carla Steeman werkt als cognitief gedragstherapeutisch werker bij GGZ Noord-Holland-Noord, bij de exposure werkplaats en deeltijdbehandeling Angststoornissen. Bij King verzorgt ze samen met Arnoud van Loon de cursusdag Perfectionisme. In deze dag gebruiken zij veel oefeningen die Carla heeft mee genomen uit haar werk als improvisatietrainer. Binnen het improvisatietheater leer je ook hoe je je perfectionisme los kan laten, kan spelen met wat er is en bijvoorbeeld een zin kan beginnen zonder dat je weet waar hij eindigt. 

Het doet haar veel plezier om dit aan anderen over te dragen, zowel binnen de therapie die in het AMC word aangeboden, als binnen de workshops en cursussen die Carla en Arnoud hierover geven. Dit in combinatie met technieken uit de CGT zorgt voor een prachtig aanbod.

Daarnaast geeft ze diverse gastlessen over exposure, zowel bij King als daarbuiten. In het najaar 2019 start ze samen met Arnoud een basiscursus CGW. 

Naast haar werk als cognitief gedragstherapeutisch werker en als improvisatietrainer is ze ook trainingsactrice. In die hoedanigheid kun je haar tegenkomen in verschillende CGT opleidingen bij King of elders.


Tonnie Staring

Tonnie Staring

Dr. Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, en EMDR practitioner. Hij werkt als hulpverlener bij Altrecht, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) team. Tonnie doceert over psychose, trauma en over wetenschap aan verscheidene BIG-opleidingen, alsook soms in het buitenland (NIMH, NHS). Hij publiceerde enkele boeken en meer dan 50 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.

Literatuur (onder voorbehoud):

Boeken waaruit wordt gewerkt (door cursisten zelf aan te schaffen): 

Verplicht

• Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie: De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom. 

• Heycop Ten Dam, B. van. e.a. (2012). Praktijkboek Gedragstherapie. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers. Deel I. Amsterdam, Nederland: Boom. 

• Keijsers, G., van Minnen, A., & Hoogduin, K. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (3 delen). Amsterdam: Uitgeverij Boom. 

• Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 

Aanbevolen

• Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackmann, A., Mueller, M. & Westbrook, D. (Eds.) (2004). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. New York: Oxford University Press (let op: er bestaat een Nederlandse vertaling van dit boek)

Naast de aan te schaffen boeken zullen er digitaal artikelen beschikbaar worden gesteld. 

 


Contacturen: 100 uur

Zelfstudie: 350 uur

Naar boven