Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

 • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
 • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
 • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
 • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
 • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
 • De cursist krijgt informatie over de toepassing van ACT aan jongeren: ACT your way en ouders: ACTief opvoeden.
 • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


Werkwijze 
De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

Wijze van toetsing
Er vindt een eindtoets plaats. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg, people@places Culemborg
 1. woensdag 3 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 17 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 8 dec 2021 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Culemborg, people@places Culemborg
 1. maandag 17 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 24 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 31 jan 2022 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Culemborg, people@places Culemborg
 1. maandag 3 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 10 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 31 okt 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 7 nov 2018— 2 dec 2021
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Herregistratie18Toegekend

VGCt

geldig van 3 dec 2018— 2 jun 2022
Nascholing cgt en cgw-ers18Toegekend

V & VN

geldig van 9 nov 2020— 8 mei 2022
Scholing verpleegkundig specialisten18Toegekend

POH-GGZ

geldig van 8 jan 2021— 7 jan 2022
Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals 18Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Zelf aan te schaffen: 

Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Naar boven