ADHD groepsaanbod belicht!

Groepsmodules voor kinderen, ouders en leerkrachten

In deze cursus ontdek je alles over het ADHD groepsaanbod. Je leert hoe je effectieve psycho-educatiegroepen kunt ontwikkelen en implementeren voor kinderen met ADHD en ADD, en hoe je ouders en leerkrachten kunt betrekken via de module oudercursus en leerkrachtcursus.

Ontdek alles over ADHD in de cursus 'ADHD groepsaanbod belicht!'.  Bouw voort op je kennis van diagnostiek en behandeling bij ADHD bij kinderen en jeugdigen, of gebruik je bestaande expertise om direct in te stappen. Tijdens deze cursusdag behandelen we psycho-educatiegroepen voor kinderen met ADHD en ADD, evenals de module oudercursus en leerkrachtcursus. Leer hoe je effectieve groepsinterventies kunt ontwikkelen en implementeren die aansluiten bij de behoeften van kinderen met ADHD, en hoe je de betrokkenheid van ouders en leerkrachten kunt vergroten. Bereid je voor op een praktische en leerzame dag!

Doelstelling

  • De cursist is in staat om zelfstandig verschillende groepsmodules voor kinderen en ouders te draaien en gesprekken met leerkrachten op het gebied van AD(H)D te voeren. 
  • Vaardigheden om het cursusmateriaal na de cursus gelijk zelf in te zetten in de eigen behandelsetting.
  • Volledige kennis van de psycho-educatiegroepen voor kinderen met ADHD en ADD in de basisschoolleeftijd.
  • Volledige kennis van een evidence based oudercursus voor ouders van kinderen met ADHD en ASS (BPTG) en evidence based leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD (Een nieuwe koers).

Werkwijze 

Op een interactieve manier maak je kennis met de inhoud van de kind-, ouder- en leerkrachtmodules. Je leert de rationale achter de modules. Maar, ook de praktische uitvoering komt door middel van rollenspel, ervarend leren, praktijkvoorbeelden van de trainers en audiovisuele ondersteuning uitgebreid aan bod. Tevens zal worden stilgestaan bij mogelijk knelpunten bij de implementatie en het draaien van de groepen, en het invoeren van een beloningssysteem tijdens de groep.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Om deel te kunnen nemen aan deze cursusdag dien je:

- Of deelgenomen te hebben aan de tweedaagse cursus ADHD, diagnostiek en behandeling bij kinderen. 
- Of aantoonbaar voldoende kennis en werkervaring op het gebied van ADHD met kinderen, door dit duidelijk bij de aanmelding te vermelden. Bij twijfel, kun je contact opnemen met King nascholing.

Literatuurlijst en wat je moet lezen ter voorbereiding:

Ø  Werkboek ADHD groep, Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk: 50 blz)

Ø  Therapeutenhandleiding ADHD groep, Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk:50 blz)

Ø  Werkboek ADD groep Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk: 50 blz)

Ø  Therapeutenhandleiding ADD groep, Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk:50 blz)

Kinderboeken:

Ø  Zo snel als een….. ,Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk: 50 blz)

Ø  ADDaisy of ADDavid, Tirtsa Ehrlich  (hele boek, leeswerk: 35 blz)

Bovenstaande boeken zijn in één pakket te bestellen via uitgeverij SWP. En het lijkt veel, maar een deel zijn kinderboeken, dus die lezen gemakkelijk! https://www.swpbook.com/boeken/140/add-en-adhd/1684/set-psycho-educatie-add-adhd-incl-addaisy

Facultatief:

Ø  Digitaal aangeleverd door trainers (in Mijn King): Behavior Parenting Training Groningen, volledig draaiboek en huiswerkmap voor ouders (hele boek, leeswerk: 200 blz).

Ø  Zelf aan te schaffen: Sociaal onhandig, van der Veen, Serra, van den Hoofdakker en Minderaa (hele boek, leeswerk: 150 blz).

Ø  Zelf aan te schaffen: Een nieuwe koers, Hinfelaar en ten Brink (hele boek, leeswerk: 140 blz). 

Contacturen: 7 uur

Zelfstudie: 6 uur

Naar boven