Gezinsdiagnostiek

Leer hoe je gezinsonderzoek op een effectieve manier uitvoert met de cursus 'Gezinsdiagnostiek'. Ontdek hoe je de gezinscontext in kaart brengt en samenwerkt met gezinsleden om oplossingen te vinden voor problemen. Pas de opgedane kennis toe in jouw eigen werkpraktijk.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Gezinsdiagnostiek in Amsterdam, Aristo op 12 mrt 2024

De cursus 'Gezinsdiagnostiek' biedt professionals inzicht in het gezinssysteem waarbinnen problemen van kinderen en jongeren zich voordoen. Door samen met de betrokken gezinsleden te onderzoeken hoe de gezinscontext en de problematiek van het kind elkaar beïnvloeden, worden meerdere aspecten van de situatie zichtbaar. Deze praktische cursus biedt theoretische achtergrond en geeft handvatten om gezinsonderzoek op een samenwerkingsgerichte manier vorm te geven in de eigen werkpraktijk, passend binnen het kader en de doelstellingen van de organisatie.