Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpycholoog

In zeven bijeenkomsten je registratie als NVO supervisor halen. Na deze opleiding kun je je ook registeren als supervisor kinder- en jeugdpsycholoog. Daarnaast ben je bevoegd supervisie te geven aan Jeugd- en Gezinsprofessionals.

Let op: voorafgaand aan deze opleiding vindt een selectieprocedure plaats (zie doelgroep).

De supervisoren opleiding voor NVO Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog biedt een stapsgewijs supervisietraject waarin alle belangrijke aspecten aan bod komen. Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de definitie van supervisie en het verschil tussen supervisie en andere begeleidingsvormen, zoals coaching. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de eigenschappen van een supervisor, persoonlijke leerdoelen, diverse fasen in een supervisietraject, en werkvormen voor het leren reflecteren.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij supervisie in groepjes, theoretische modellen over reflecteren en supervisie, werken met mensen met een andere etnische achtergrond, het beoordelen van supervisanten en het werken met weerstand. De supervisor in opleiding begeleidt gedurende het hele traject minimaal één supervisant en oefent met de besproken onderwerpen en literatuur. Het leren omgaan met persoonlijke knelpunten en successen staat centraal.

De opleiding is gericht op het verbinden van theorie en praktijk. Naast het bespreken van literatuur en ervaringen, wordt er geoefend met verschillende werkvormen en wordt elk thema aan de hand van casuïstiek nader uitgediept. De opleiding voldoet aan de richtlijnen van de NVO en biedt handvatten voor het begeleiden van casusbeschrijvingen en het ontwikkelen van kwaliteiten als gedragswetenschapper.

Kortom, de supervisoren opleiding voor NVO Orthopedagoog Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog biedt een compleet traject waarin alle belangrijke aspecten van supervisie aan bod komen en waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden.


Doelstelling

Na afloop van de opleiding:

 • kun je uitleggen wat supervisie is;
 • weet je wat het verschil is tussen supervisie en andere werkvormen;
 • weet je welke fasen er in supervisie zijn en wat de inhoud van die fasen is;
 • ben je in staat om supervisanten te laten reflecteren op hun werkervaringen;
 • kun je supervisanten leren hoe ze hun reflecties goed op papier kunnen zetten en kunnen verwoorden;
 • ken je meerdere werkvormen voor supervisie en weet je hoe je die kunt inzetten;
 • kun je weerstand of motivatieproblemen herkennen en bespreekbaar maken;
 • weet je wat je eigen valkuilen en uitdagingen zijn als supervisor;
 • ben je op de hoogte van de eisen van de NVO wat betreft de casusbeschrijving;
 • weet je wat het beroepscompetentieprofiel van een OG-er is;
 • weet je hoe je een supervisant kunt beoordelen en hoe je moet handelen als er weinig vooruitgang in het supervisieproces is;
 • kun je een heel supervisietraject (van zowel individuen als groepjes) van begin tot afsluiting adequaat uitvoeren.

Werkvormen

 • Toetsen over de literatuur
 • College door de docent
 • Intervisie over casuïstiek van de deelnemers
 • Bespreken van de opgegeven literatuur
 • Presentaties van de deelnemers
 • Oefenen met de casusbeschrijving
 • Bekijken videofragmenten
 • Coöperatieve werkvormen zoals werken met opstellingen en reflectiekaarten
 • Eindtoets


DagDatumTijden
1 8 januari 20249:30 - 16:45
2 (Deze lesdag is online via ZOOM!) 5 februari 20249:30 - 12:30
311 maart 20249:30 - 16:45
4 (Deze lesdag is online via ZOOM!)15 april 20249:30 - 12:30
513 mei 20249:30 - 16:45
6 (Deze lesdag is online via ZOOM!)24 juni 20249:30 - 12:30
716 september 20249:30 - 16:45

NVO Supervisorenopleiding

geldig van 28 okt 2020—27 okt 2025
Geaccrediteerde supervisorenopleiding33Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 mrt 2021— 9 mrt 2024
Overige taken33Toegekend
Extra literatuurstudie punten10Toegekend
Herregistratie33Toegekend

Om je in te kunnen schrijven dien je aan één van de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal twee jaar orthopedagoog generalist NVO,
 • Je bent minimaal twee jaar gz-psycholoog 
 • Je bent minimaal twee jaar Kinder- en jeugdpsycholoog 

Als je Supervisor NVO wil worden die je, naast de twee jaar werkervaring als OG-er, te voldoen aan de aanvullende eisen:

 • je hebt de afgelopen vijf jaar minimaal 3000 uur gewerkt als orthopedagoog (zie ook voorkennis); 
 • je hebt minstens 90 uur ervaring met het geven van supervisie, werkbegeleiding en/of het begeleiden van stagiaires. 

Selectie van de deelnemers

Om te worden toegelaten tot de opleiding moeten de deelnemers een motivatiebrief aanleveren waarin zij onder meer beschrijven wat volgens hen supervisie is, welke ervaring zij al hebben met het geven van supervisie en/of werk/stagebegeleiding en wat de persoonlijke leerdoelen zijn. 
Als de motivatiebrief in orde is, volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken of de kandidaten voldoen aan de eisen die aan de opleiding worden gesteld en ook of de kandidaat beschikt over voldoende vaardigheden (goed reflectief, empathisch en leervermogen en in staat zijn tot een kritische blik naar zichzelf). Inschrijving bij deze opleiding betekent nog NIET dat je aan de opleiding kunt deelnemen. Dit is afhankelijk van het intake gesprek en de beoordeling van de docent. 

Hier vind je de link voor de motivatie brief.

Voorkennis en aanvullende eisen

De deelnemers hebben als gedragswetenschapper minimaal 5 jaar ervaring met diagnostiek, behandeling, onderwijs, onderzoek en/of beleid. Ze zijn voldoende bekend met handelingsgerichte diagnostiek en hebben ervaring met het geven van supervisie, werk- of stagebegeleiding. 

Gedurende de opleiding moet de deelnemer aan minimaal één orthopedagoog (voor de registratie supervisor NVO) of andere gedragswetenschapper supervisie geven. Deze supervisant mag geen familie, vriendin of directe collega zijn.

Marije van Oostendorp

Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de cursus artikelen via de digitale omgeving van Kingnascholing.

Contacturen: 20 uur

Online contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 19 uur

Naar boven