Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

De wetenschapsmodule is ook bij deze cursus inbegrepen.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. 

De basismodule Systeemtherapie Vervolg van 72 uur (60 uur vervolg en 12 uur wetenschap) maakt deel uit van de Theoretische basis Systeemtherapie van 132 uur, samen met de basismodule Systeemtherapie Inleidend deel van 60 uur. Na het afronden van de 132 uur durende opleiding, bent u in staat om zelfstandig systeemtherapieën uit te voeren, en kunt u interventies vanuit verschillende perspectieven toepassen (bijvoorbeeld het narratieve perspectief, het hechtingsperspectief en het oplossingsgerichte perspectief) in partnerrelatietherapie en gezinstherapie. Supervisie en leertherapie zijn belangrijke onderdelen van de totale opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

Doelstelling

De cursisten kennen inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en zij kunnen deze toepassen in de praktijk. In het vervolgdeel staan meta- en basiscompetenties centraal die van belang zijn bij het initiëren, uitvoeren en afsluiten van systeemtherapie. Hierbij  is aandacht voor het uitbreiden van kennis, vaardigheden op het gebied van:

  • -Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen.
  • -De opbouw van het therapieproces c.q. hulpverleningsproces.
  • -Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context.
  • -Het toepassen van basistechnieken, specifieke methodieken en interventies.
  • -Het hanteren van impasses in de behandeling en voor ethische dilemma’s.
  • -Systemische diagnostiek  
  • -Het opstellen van circulaire werk-hypothesen.
  • -Het opbouwen van een werkrelatie en werken vanuit meervoudige partijdigheid
  • -Breuken in de werkrelatie met systeemleden
  • -Het creëren van een feedbackcultuur, voor non-specifieke therapiefactoren,

Je leert ook hoe interventies per fase in de therapie een andere betekenis krijgt.

Daarnaast kan de cursist reflecteren over eigen houding en positie.

De cursisten leren relevante begrippen en vaardigheden om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. 

Werkwijze

Er wordt een lesprogramma geboden waarin het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. Daarnaast is in de vervolgcursus ruim aandacht voor de persoon van de therapeut aangezien de therapeut het belangrijkste instrument is in de behandeling en zelf ook een ontwikkeling doormaakt die betekenis heeft in het proces.

Ook wordt er aandacht besteed aan het team en de organisatie aangezien zij belangrijk zijn voor de context waarin de systeemtherapeut zijn/haar werk doet.

Toets

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets biedt de mogelijkheid te reflecteren over hetgeen er is geleerd. De toets is een integratiemoment van leerervaringen. 

Aanwezigheid

Het werkt natuurlijk het prettigst als je alle dagen aanwezig bent. Het kan gebeuren dat je door een overmachtsituatie niet aanwezig kan zijn. Als je 6 lesuren afwezig bent, dan heeft dat geen consequenties. Mocht je meer dan 6 lesuren afwezig zijn, dan maak je een inhaalopdracht die de stof van de gemiste lesuren behandelt. Je mag maximaal 12 lesuren afwezig zijn. 

DagDatumTijden
1 2 februari 20249:30 - 16:45
223 februari 20249:30 - 16:45
3 1 maart 20249:30 - 16:45
4 8 maart 20249:30 - 16:45
515 maart 20249:30 - 16:45
6 (LET OP DIT IS GOEDE VRIJDAG!)29 maart 20249:30 - 16:45
712 april 20249:30 - 16:45
826 april 20249:30 - 16:45
917 mei 20249:30 - 16:45
1031 mei 20249:30 - 16:45
1114 juni 20249:30 - 16:45
1228 juni 20249:30 - 16:45
13 (RESERVEDATUM!) 5 juli 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 28 jan 2022—27 jan 2025
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige taken22Toegekend
Herregistratie72Toegekend
Extra literatuur35Toegekend

NVRG

Erkend als opleiding72Toegekend

FGzPt

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog72Toegekend

V & VN

geldig van 18 jan 2023—17 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten72Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals72Toegekend

Psychologen, GZ-psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o.) psychiaters (i.o) HBO opgeleiden met relevante vooropleiding en met VO of Master, pedagogen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd. 

Deze verdiepingscursus kan ook als cursus op zichzelf worden gevolgd. Zonder de inleiding of de STW cursus te doen, kun je deze cursus dus ook volgen. Is dit het geval, neem dan eerst even contact met ons op. Wij gaan dan samen met de docent je inschrijving beoordelen. Je komt dan niet in aanmerking voor de accreditatiepunten bij de NVRG.

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels

Astrid Wetzels is psychotherapeut en NVRG-erkend systeemtherapeut, supervisor NVRG en NVP. Astrid is een ervaren psychotherapeut en systeemtherapeut. In het systeemtherapeutisch werken vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de cliënt en het cliëntsysteem maar zeker ook voor de persoon van de behandelaar en de betekenis daarvan voor de (therapeutische) samenwerking. Astrid heeft ervaring met verschillende doelgroepen: kinderen, adolescenten, volwassenen en heeft zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Sinds 2010 heeft zij haar eigen praktijk als psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor.

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Aan te schaffen literatuur: 

Handboek Systeemtherapie, J. van Lawick, E.Reijmers, A. Savenije, Utrecht De Tijdstroom 

Samen in therapie: gezinstherapie als dialoog van P. Rober (2006), Leuven/Voorburg, Acco. 

Wetenschapsmodule: Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978 90 8659 426 9

Overige artikelen worden beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing 


Contacturen: 72 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven