Beroepsethiek (WO)

In deze cursus krijg je een introductie tot de beroepsethiek en beroepscodes voor psychologen en orthopedagogen. Dit vormt een leidraad voor het beroepsmatig handelen.  

De cursus 'Beroepsethiek (WO)' biedt een diepgaande verkenning van de specifieke beroepsethische en juridische vereisten voor gedragskundige professionals werkzaam in de jeugdhulp, het onderwijs en de jeugdbescherming. De cursus richt zich specifiek op kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen die op een veeleisend en complex werkterrein werken met cliëntsysteem bestaande uit ouders (met en zonder gezag), minderjarige cliënten en andere betrokkenen. Dit vereist uitgebreide kennis van beroepsethiek en wetgeving specifiek voor deze beroepen. Ook wordt de werking van het (wettelijk) tuchtrecht besproken, met name in het licht van de recente wet BIG-regulering van de orthopedagoog-generalist.

De cursus behandelt talrijke onderwerpen die in de praktijk van de orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog vaak vragen, lastige afwegingen en dilemma's oproepen. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktijkervaringen van cursisten en de behandeling van casuïstiek.

Doelstelling 

  • de cursist op de hoogte van het relevante beroepsethische en juridische kader als behorend tot de professionele standaard voor psychologen en orthopedagogen;
  • de cursist in staat om op een zorgvuldige en verantwoorde manier naar deze kaders te handelen, daarover verantwoording af te leggen en daarop te reflecteren.
DagDatumTijden
117 januari 20249:30 - 16:45
224 januari 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 mei 2023—11 mei 2026
Literatuur5Toegekend
Overige taken 13Toegekend
Herregistratie 13Toegekend

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ).

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser

Rosalinde Visser, jurist gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, is werkzaam als senior stafmedewerker beroepsethiek bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook is zij docent recht en ethiek bij de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog K&J-differentiatie en postmasteropleiding tot schoolpsycholoog. Rosalinde geeft ook regelmatig workshops en lezingen over privacy en beroepsgeheim, en gegevens delen in een team.

Wordt verzorgd door King nascholing

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven