Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren

In de cursus ‘neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren’ wordt stil gestaan bij de verschillende neuropsychologische vaardigheden die kunnen worden getest bij 4-24 jarigen.

Neuropsychologische vaardigheden zijn een reflectie van verschillende hersenprocessen die worden aangestuurd door verschillende hersensystemen in het brein. Deze processen zijn mogelijk de verklaring voor gedragingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Tijdens de cursus 'Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren' leren deelnemers hoe zij een sterke-zwakte analyse kunnen maken van de verschillende gebieden in de hersenen, waaronder waarneming en motoriek, aandacht, geheugen en executieve functies. Met behulp van deze analyse kan worden verklaard hoe iemand informatie verwerkt en welke gebieden extra ondersteuning nodig hebben. In de cursus komen onderwerpen zoals de ontwikkeling van de hersenen, intelligentieonderzoek en de rol van neuropsychologisch onderzoek binnen de diagnostiek aan bod. Door het opdoen van deze kennis en vaardigheden zijn deelnemers in staat om kinderen en jongeren beter te begrijpen en hen te voorzien van passende interventies.

Doelstelling

Aan het eind van de cursus;

  • Kunnen de cursisten aangeven bij welke gedragskenmerken en –problemen van kinderen en jeugdigen neuropsychologisch onderzoek is geïndiceerd;
  • Weten de cursisten welk materiaal je nodig hebt voor neuropsychologische diagnostiek;
  • Kunnen de cursisten een intelligentieprofiel beoordelen met als doel aanvullend;    neuropsychologisch onderzoek;
  • Weten ze een testbatterij samen te stellen waarbij diverse neuropsychologische vaardigheden worden onderzocht;
  • Hebben ze inzicht in wat de diverse neuropsychologisch tests meten en hoe ze deze moeten interpreteren;
  • Kunnen ze een vertaalslag maken naar de praktijk op school en thuis.

Werkwijze

  • Bespreken van literatuur door docent ahv. powerpointpresentastie
  • Referaat van testmateriaal door cursisten
  • Casusbesprekingen; er is de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen.

Wijze van toetsing

De cursisten maken een schriftelijk verslag van een casus waarin neuropsychologisch materiaal is gebruikt. Zij interpreteren dit testmateriaal en maken een samenvatting en conclusie waaruit blijkt dat eerder genoemde doelstellingen zijn behaald en toegepast. Deze worden beoordeeld en voorzien van persoonlijk commentaar.

DagDatumTijden
130 augustus 20239:30 - 16:45
2 (Let op dit is een MAANDAG en online )11 september 20239:30 - 16:45
3 (Let op deze dag is online!)27 september 20239:30 - 16:45
4 (Let OP dit is een maandag ) 9 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 4 mei 2022— 3 mei 2025
Overige taken4Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling4Toegekend
Extra literatuurstudie2Toegekend
Herregistratie28Toegekend

FGzPt

geldig van 6 okt 2021— 5 okt 2024
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog12Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1Toegekend

Psychologen en orthopedagogen met minimaal enige jaren ervaring in het testonderzoek bij kinderen en jeugdigen.

Marina Reijns

Marina Reijns

Marina Reijns is klinisch psycholoog en werkt ruim 30 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene psychiatrie en binnen de klinische, dagklinische en poliklinische setting. De laatste 8 jaar werkt Marina in een psychotraumacentrum met vooral complex trauma. Daarnaast geeft Marina bijna 20 jaar les op het brede terrein van de psychopathologie en diagnostiek bij kinderen en jongeren. Vooral het neuropsychologisch onderzoek bij jongeren is haar stokpaardje.

Zelf aan te schaffen:

  • Swaab, H., Bouma, A., Hendriksen, J. & Köning, C. (2016). Klinische kinderneuropsychologie Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789089534859. Te bestellen via: https://www.boompsychologie.nl

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing

Contacturen: 28 uur

Zelfstudie: 16 uur

Naar boven