Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk: overzicht en inzicht

Leer in de tweedaagse cursus 'Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk: overzicht en inzicht' hoe je als orthopedagoog in het onderwijs praktisch en verantwoord kunt omgaan met uiteenlopende vragen en hoe je prioriteiten kunt stellen en keuzes kunt maken bij het stellen van een diagnose.

De tweedaagse cursus 'Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk: overzicht en inzicht' richt zich op orthopedagogen in het onderwijs die praktisch en verantwoord willen omgaan met uiteenlopende vragen die bij hen worden neergelegd. Tijdens de cursus leer je prioriteiten stellen, keuzes maken en welke middelen je daarbij kunt gebruiken. Daarnaast krijg je inzicht in de rollen van leerling, ouders en school in het diagnostisch proces.

Doelstelling 

Na afloop van de cursus;

  • Heb je kennis van handelingsgerichte diagnostiek en beschik je over meer praktische vaardigheden in het toepassen daarvan in het onderwijs;
  • Heb je kennis gemaakt met het inzetten en analyseren van diagnostisch instrumenten, oaWISC-V-NL
  • Heb je theoretische inzichten toegepast op concrete casuïstiek

Werkwijze                                                                                                                                               De cursus bestaat uit afwisselende werkvormen. Je krijgt presentaties van de docent over de theoretische achtergrond en bespreekt praktische voorbeelden in kleine groepen. Je moet rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 3 uur per cursusdag voor literatuurstudie en 2 uur voor de afsluitende praktijkopdracht.

Wijze van toetsing

De toetsing vindt plaats door het schrijven van een conclusie bij een casus die door de docent wordt aangeleverd. Kennis wordt zo toegepast en gekoppeld aan literatuur in combinatie met reflectie. In te leveren 1 maand na afloop van de cursus. Voor een certificaat met accreditatie geldt een norm van minimaal 90% aanwezigheid.

DagDatumTijden
119 januari 20249:30 - 16:45
2 2 februari 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 28 sep 2022—27 sep 2025
Diagnostiek9Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuurstudie13Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12Toegekend

orthopedagogen en psychologen en HBO-ers die hun kennis en vaardigheden van diagnostisch handelen in het onderwijs willen aanvullen en effectiever maken. 

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand

Beatrijs is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.


Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen: 

Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context, Karine Verschueren en Helma Koomen (red) Garant  2016

Aanbevolen literatuur:

- Noelle Pameijer en Tanja van Beukering: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs, een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering  Acco 2015

- Van Lieshout, Trix, Pedagogische adviezen voor speciale kinderen een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders, leerkrachten. Bohn Stafleu van Loghum 2009

Totaal aantal bladzijden verplichte literatuur: 386 blz


Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven