Kinderen in de rouw

Wil jij kinderen kunnen begeleiden bij rouw en hierin de juiste ondersteuning bieden? Schrijf je dan nu in voor de cursus 'Kinderen in de rouw'. Leer alles over de verschillende soorten rouw, de belangrijkste vragen en reacties van kinderen in rouw en hoe je als hulpverlener dit proces op een gedegen manier kunt ondersteunen. Ontdek de systemische en contextuele benadering en krijg inzicht in de DSM-V beschrijving van rouw. Meld je vandaag nog aan voor deze waardevolle cursus en vergroot je kennis en vaardigheden.

De cursus 'Kinderen in de rouw' biedt jou als hulpverlener praktische kennis en handvatten om verschillende vormen van rouw bij kinderen te herkennen en te begeleiden. Je leert hoe je kinderen kunt ondersteunen in hun rouwproces en welke vragen en reacties hierbij komen kijken. De systemische en contextuele benadering vormen de basis van de cursus. Ook wordt de beschrijving van rouw in de DSM-V toegelicht, waarbij er aandacht wordt besteed aan gezonde rouw, gecompliceerde rouw, depressie en PTSS. Na deze cursus ben jij in staat om kinderen in rouw op een gedegen manier te ondersteunen en te begeleiden. Meld je nu aan voor deze waardevolle cursus. 

Doelstelling

  • Op doen van basis en specialistisch kennis, waaronder begripsbesef per ontwikkelingsfasen, wat betreft kinderen (0-18 jaar) in de rouw na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte.
  • Gesprekstechnieken aanleren om met jeugdigen en hun ouders in gesprek te gaan over het verlies
  • Vaardigheden aanleren om het volledige rouwproces te kunnen begeleiden.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende middelen en vormen van behandelingen bij rouw.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van de plaats van rouw in de DSM-V
  • Na de cursus ben je op de hoogte van rouw in relatie met verschillende beperkingen als (licht) verstandelijk beperkt, ASS-problematiek, ADHD, etc.

Werkwijze

Theorie bespreking middels power point presentatie, het lezen van literatuur, voorbeelden en het doen van opdrachten in groepjes. Diagnostische vaardigheden eigen maken door behandelen van vragenlijst en casusbespreking in groepjes. Behandelingsvaardigheden eigen maken door uitvoeren van opdrachten in tweetallen.

Wijze van toetsing

individuele presentatie

 

DagDatumTijden
124 januari 20249:30 - 16:45
231 januari 20249:30 - 16:45
328 februari 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 mei 2023—11 mei 2026
Diagnostiek 6Toegekend
Behandeling 8Toegekend
Extra literatuurstudie9Toegekend
Overige taken4Toegekend
Herregistratie 18Toegekend

Orthopedagogen, Psychologen, POH-GGZ'ers en jeugdzorgmedewerkers

Miep Burger

Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Zelf aan te schaffen:

Jong Verlies, rouwende kinderen serieus nemen, auteur Riet Fiddelaers-Jaspers, 2de editie 2014, ISBN 9789025904265.

Artikelen en overige literatuur zijn online beschikbaar bij training "Kinderen in de rouw" op de website van King Nascholing.

Sheets, hoeven niet vooraf aan de trainingsdag gelezen te worden.

Vooraf lezen voor dag 1:

·        Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, Hoofstuk 1, 2, 5

·        Leoniek van Maarel, Kinderen in Spagaat: Rouwen na scheiding en overlijden, Hoofdstuk 2, 3, 4.

Werkmateriaal: Psycho-educatie voor ouders, Info tav kinderen bij de dood. Hoeft niet voor de training gelezen te worden.

Vooraf lezen voor dag 2

·         Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, Hoofdstuk 4, 6, 9 en Bijlage 1: Tips voor het begeleiden van rouwende kinderen

·         Artikel: Jos de Keijser, Gecompliceerde rouw. Diagnostiek en behandeling, Uit: Psychotherapie (2004) 30.

·         Artikel: Samenvatting gecompliceerde rouw in de appendix van de DSM-V, Persistant Complex Bereavent-related Disorder samengevat door Riet Fiddelaers-Jaspers (2016)

Werkmateriaal: format en bijhorend verhaal voor opdracht

Vooraf lezen voor dag 3

·         Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, hoofdstuk 7, 8 en 10

.          Gekleurde tranen, creatief handboek bij verlies en rouw, hoofdstuk 8 en 9

Werkmateriaal: werking LVB in de hersenen, format en bijhorend verhaal voor opdracht

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven