Kinderen in de rouw

Een 3-daagse cursus waar rouw in relatie met allerlei ingrijpende gebeurtenissen (overlijden, scheiding, ziekte, het hebben van een beperking) aan bod komt. Vaak is het niet de ingrijpende gebeurtenis die maakt of een rouwproces gezond verloopt maar de manier en mogelijkheden van een persoon hoe hier mee om te gaan. 

Inhoud

In deze cursus leer je theorie over verschillende soorten van rouw en hoe je als hulpverlener dit proces op een gedegen manier kan ondersteunen. Er wordt ingegaan op hoe je kinderen als hulpverlener kunt begeleiden bij rouw en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt de beschrijving van rouw in de DSM-V toegelicht. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen gezonde rouw, gecompliceerde rouw, depressie en PTSS.

 

Werkwijze

Theorie bespreking middels power point presentatie, het lezen van literatuur, voorbeelden en het doen van opdrachten in groepjes. Diagnostische vaardigheden eigen maken door behandelen van vragenlijst en casusbespreking in groepjes. Behandelingsvaardigheden eigen maken door uitvoeren van opdrachten in tweetallen.


Doelstellingen

 • Op doen van basis en specialistisch kennis, waaronder begripsbesef per ontwikkelingsfasen, wat betreft kinderen (0-18 jaar) in de rouw na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte.
 • Gesprekstechnieken aanleren om met jeugdigen en hun ouders in gesprek te gaan over het verlies
 • Vaardigheden aanleren om het volledige rouwproces te kunnen begeleiden.
 • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende middelen en vormen van behandelingen bij rouw.
 • Na de cursus ben je op de hoogte van de plaats van rouw in de DSM-V
 • Na de cursus ben je op de hoogte van rouw in relatie met verschillende beperkingen als (licht) verstandelijk beperkt, ASS-problematiek, ADHD, etc.


wijze van toetsing

individuele presentatie

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Online Via zoom
 1. vrijdag 5 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 19 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 3 dec 2021 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 12 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 26 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 10 dec 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 14 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 21 jan 2022 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 4 feb 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. dinsdag 15 feb 2022 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 8 mrt 2022 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 22 mrt 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. woensdag 6 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 20 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 11 mei 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 27 mei 2022 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 10 jun 2022 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 24 jun 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. woensdag 14 sep 2022 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 28 sep 2022 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 12 okt 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. vrijdag 4 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 18 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 2 dec 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. maandag 21 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 5 dec 2022 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 19 dec 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 sep 2020—14 mei 2023
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overige taken4Toegekend
Herregistratie18Toegekend

SKJ

geldig van 30 sep 2020—14 mei 2023
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Orthopedagogen, Psychologen, POH-GGZ'ers en jeugdzorgmedewerkers

drs. Miep Burger

drs. Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Zelf aan te schaffen:

Jong Verlies, rouwende kinderen serieus nemen, auteur Riet Fiddelaers-Jaspers, 2de editie 2014, ISBN 9789025904265.

Artikelen en overige literatuur zijn online beschikbaar bij training "Kinderen in de rouw" op de website van King Nascholing.

Sheets, hoeven niet vooraf aan de trainingsdag gelezen te worden.

Vooraf lezen voor dag 1:

·        Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, Hoofstuk 1, 2, 5

·        Leoniek van Maarel, Kinderen in Spagaat: Rouwen na scheiding en overlijden, Hoofdstuk 2, 3, 4.

Werkmateriaal: Psycho-educatie voor ouders, Info tav kinderen bij de dood. Hoeft niet voor de training gelezen te worden.

Vooraf lezen voor dag 2

·         Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, Hoofdstuk 4, 6, 9 en Bijlage 1: Tips voor het begeleiden van rouwende kinderen

·         Artikel: Jos de Keijser, Gecompliceerde rouw. Diagnostiek en behandeling, Uit: Psychotherapie (2004) 30.

·         Artikel: Samenvatting gecompliceerde rouw in de appendix van de DSM-V, Persistant Complex Bereavent-related Disorder samengevat door Riet Fiddelaers-Jaspers (2016)

Werkmateriaal: format en bijhorend verhaal voor opdracht

Vooraf lezen voor dag 3

·         Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, hoofdstuk 7, 8 en 10

.          Gekleurde tranen, creatief handboek bij verlies en rouw, hoofdstuk 8 en 9

Werkmateriaal: werking LVB in de hersenen, format en bijhorend verhaal voor opdracht

Naar boven