Kinderen in de rouw

Een 3-daagse cursus waar rouw in relatie met allerlei ingrijpende gebeurtenissen (overlijden, scheiding, ziekte, het hebben van een beperking) aan bod komt. Vaak is het niet de ingrijpende gebeurtenis die maakt of een rouwproces gezond verloopt maar de manier en mogelijkheden van een persoon hoe hier mee om te gaan. 

Inhoud

In deze cursus leer je theorie over verschillende soorten van rouw en hoe je als hulpverlener dit proces op een gedegen manier kan ondersteunen. Er wordt ingegaan op hoe je kinderen als hulpverlener kunt begeleiden bij rouw en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt de beschrijving van rouw in de DSM-V toegelicht. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen gezonde rouw, gecompliceerde rouw, depressie en PTSS.

 

Werkwijze

Theorie bespreking middels power point presentatie, het lezen van literatuur, voorbeelden en het doen van opdrachten in groepjes. Diagnostische vaardigheden eigen maken door behandelen van vragenlijst en casusbespreking in groepjes. Behandelingsvaardigheden eigen maken door uitvoeren van opdrachten in tweetallen.


Doelstellingen

 • Op doen van basis en specialistisch kennis, waaronder begripsbesef per ontwikkelingsfasen, wat betreft kinderen (0-18 jaar) in de rouw na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte.
 • Gesprekstechnieken aanleren om met jeugdigen en hun ouders in gesprek te gaan over het verlies
 • Vaardigheden aanleren om het volledige rouwproces te kunnen begeleiden.
 • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende middelen en vormen van behandelingen bij rouw.
 • Na de cursus ben je op de hoogte van de plaats van rouw in de DSM-V
 • Na de cursus ben je op de hoogte van rouw in relatie met verschillende beperkingen als (licht) verstandelijk beperkt, ASS-problematiek, ADHD, etc.


wijze van toetsing

individuele presentatie

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Online Via zoom
 1. dinsdag 4 aug 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 11 aug 2020 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 18 aug 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 9 okt 2020 van 9:30 - 16:30
 2. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 16:30
 3. vrijdag 13 nov 2020 van 9:30 - 16:30
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. woensdag 18 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 2 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 16 dec 2020 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 15 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 29 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 12 feb 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. woensdag 24 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 7 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 21 apr 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 21 mei 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 4 jun 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 18 jun 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. woensdag 15 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 29 sep 2021 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 13 okt 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 12 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 26 nov 2021 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 10 dec 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 sep 2020—14 mei 2023
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overige taken4Toegekend
Herregistratie18Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31 mrt 2017—30 sep 2020
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend
Herregistratie18Toegekend

POH-GGZ

geldig van 25 sep 2019—24 sep 2020
Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

SKJ

geldig van 31 mrt 2017—30 sep 2020
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional25Toegekend

SKJ

geldig van 30 sep 2020—14 mei 2023
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Orthopedagogen, Psychologen, POH-GGZ'ers en jeugdzorgmedewerkers

drs. Miep Burger

drs. Miep Burger

Miep Burger is  orthopedagoog en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding gevolgd Omgaan met Verlies bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam als rouwtherapeut en orthopedagoog-generalist i.o. in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij rouwgroepen aan kinderen, gezinsbegeleiding en individuele rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Zelf aan te schaffen:

Jong Verlies, rouwende kinderen serieus nemen, auteur Riet Fiddelaers-Jaspers, 2de editie 2014, ISBN 9789025904265.

Artikelen en overige literatuur zijn online beschikbaar bij training "Kinderen in de rouw" op de website van King Nascholing.

Sheets, hoeven niet vooraf aan de trainingsdag gelezen te worden.

Vooraf lezen voor dag 1:

·        Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, Hoofstuk 1, 2, 5

·        Leoniek van Maarel, Kinderen in Spagaat: Rouwen na scheiding en overlijden, Hoofdstuk 2, 3, 4.

Werkmateriaal: Psycho-educatie voor ouders, Info tav kinderen bij de dood. Hoeft niet voor de training gelezen te worden.

Vooraf lezen voor dag 2

·         Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, Hoofdstuk 4, 6, 9 en Bijlage 1: Tips voor het begeleiden van rouwende kinderen

·         Artikel: Jos de Keijser, Gecompliceerde rouw. Diagnostiek en behandeling, Uit: Psychotherapie (2004) 30.

·         Artikel: Samenvatting gecompliceerde rouw in de appendix van de DSM-V, Persistant Complex Bereavent-related Disorder samengevat door Riet Fiddelaers-Jaspers (2016)

Werkmateriaal: format en bijhorend verhaal voor opdracht

Vooraf lezen voor dag 3

·         Riet Fiddelaers-Jaspers, Jong Verlies, hoofdstuk 7, 8 en 10

.          Gekleurde tranen, creatief handboek bij verlies en rouw, hoofdstuk 8 en 9

Werkmateriaal: werking LVB in de hersenen, format en bijhorend verhaal voor opdracht

Naar boven