Behandeling van PTSS met Imaginaire Exposure & Imaginaire Rescripting

Wat is de huidige wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit, en indicatiestelling van imaginaire exposure en imaginaire rescripting bij (complexe) PTSS. En hoe is het om deze behandelingen zelf te ondergaan? Vergaar de nodige theoretische kennis in combinatie met het praktisch uitvoeren van de technieken tijdens deze cursus.

Wil je PTSS behandelen met Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting? Er zijn veel evidence-based behandelingen die effectief zijn bevonden in meerdere RCT's en meta-analyses, volgens de zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen (2020). Toch krijgt een minderheid van de cliënten met PTSS nu een evidence-based traumagerichte behandeling, volgens het onderzoek van het Zorginstituut (2020). Speelt hierbij een rol dat behandelaars onvoldoende op de hoogte zijn van de technieken van Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting?

De cursus 'Behandeling van PTSS met Imaginaire Exposure & Imaginaire Rescripting' biedt je een oplossing. Tijdens de eerste 2 dagen van de cursus leer je de technieken van Imaginaire Exposure en Exposure-in-vivo. Op dag 3 en 4 leer je de technieken van Imaginaire Rescripting. Deze cursus biedt up-to-date kennis over de leertheoretische achtergronden, de rationale, de indicatiestelling, effectiviteit, veiligheid en optimale toepassing van deze behandelingen van PTSS, zelfs bij mensen met vroegkinderlijk trauma, complexe problematiek en veel comorbiditeit.

Tijdens de cursus zul je zelf ondervinden hoe het is om je imaginair bloot te stellen aan een emotioneel beladen herinnering en hoe waardevol het kan zijn als nare herinneringen een andere betekenis krijgen. Je traint de technieken met een trainingsacteur en leert hoe je door kunt pakken en veelvoorkomende uitdagingen kunt overwinnen.

Na de 4 cursusdagen kun je de technieken van Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting toepassen in jouw eigen praktijk. Je maakt een (geluids)opname en een casuspresentatie, die je vervolgens tijdens de supervisiebijeenkomsten op dag 5 bespreekt. Hierin ontvang je feedback op je casuspresentatie en videomateriaal en worden resterende vragen beantwoord. Wil jij ook effectief PTSS behandelen met Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting? Meld je dan nu aan voor de cursus 'Behandeling van PTSS met Imaginaire Exposure & Imaginaire Rescripting. 

Doelstelling

Deze module heeft als doelstelling de deelnemers te trainen in state-of-the-art uitvoering van 2 verschillende evidence based traumagerichte behandelingen: (Imaginaire) Exposurebehandeling (IE) en Imaginaire Rescripting (ImRs). Hiermee beschikken de deelnemers over de mogelijkheid om met hun cliënten met PTSS conform de zorgstandaard een keuze te maken uit verschillende effectieve behandelingen, en bij onvoldoende effect zonodig te switchen. Daarnaast zijn deze CGT technieken ook inzetbaar bij diverse andere klachten.

Na afloop van de cursus:

  • Is de cursist bekend met de instrumenten die dienen om PTSS bij volwassenen op gestructureerde wijze vast te stellen en het behandeleffect systematisch te evalueren.
  • Is de cursist bekend met de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
  • Heeft de cursist up-to-date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit, en indicatiestelling van IE en van ImRs bij (complexe) PTSS.
  • Is de cursist bekend met de (leer)theoretische achtergrond en rationale van IE en van ImRs, en kan zowel op grond van classificerende diagnostiek als op grond van de gedragstherapeutische analyses bepalen of inzet van deze CGT interventies passend is.
  • Kan de cursist de technieken van IE en van ImRs bij PTSS uitvoeren.
  • Kan de cursist angst reguleren en dissociatie beïnvloeden tijdens een IE of ImRs sessie zodanig dat bij de patiënt een optimaal effect bereikt kan worden.

Werkwijze

Het betreft een blended module: de kennisoverdracht zal plaatsvinden via door de docent verzorgde videopresentaties en videodemonstraties, die de literatuur ondersteunen. De cursisten bekijken deze zelfstandig, op een zelfgekozen moment, voorafgaand aan de synchrone bijeenkomst. Tijdens de synchrone bijeenkomst is er ruimte om vragen te bespreken, waarna vooral intensief met de geleerde technieken geoefend zal worden, plenair met een trainingsacteur, en in duo’s op elkaar. 

Wijze van toetsing

Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient een deelnemer alle ontmoetingen gevolgd te hebben en een actieve bijdrage geleverd te hebben. Daarnaast worden de deelnemers beoordeeld op hun inbreng van een casuspresentatie en video-opname van een IE techniek van een ImRs techniek bij de laatste (supervisie) bijeenkomst.

DagDatumTijden
1 (Manou (IE-1))18 oktober 202313:00 - 17:00
2 (Manou (IE-2))25 oktober 202313:00 - 17:00
3 (Rosita & Manou (IMRS-1))22 november 202313:00 - 17:00
4 (Rosita & Manou (IMRS-2))29 november 202313:00 - 17:00
5 (Rosita & Manou (SV-A))24 januari 202413:00 - 17:00
6 (Rosita & Manou (SV-B))31 januari 202413:00 - 17:00

VGCt

Vervolgcursus cgt30In aanvraag

EMDR

Nascholing breed25In aanvraag

FGzPt

Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch (neuro)psycholoog25In aanvraag

Alle GGZ-behandelaren die PTSS behandelen: psychologen (Basis, GZ, KP en PT), psychiaters, Kinder- en Jeugdpsychologen, Orthopedagoog Generalisten, cognitief gedragstherapeuten VGCt. Basiskennis cognitieve gedragstherapie wordt bekend verondersteld.

Manou van den Berg

Manou van den Berg

Mw. drs. Manou van den Berg (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is als Klinisch Psycholoog, supervisor VGCt, en EMDR Europe practitioner, werkzaam bij Neurocare Clinics. Ze is daarvoor werkzaam geweest bij Overwaal, (TOP GGZ Expertisecentrum voor Angst, Dwang, en PTSS), en bij Psychotraumacentrum PSYTREC, waar ze veel ervaring heeft opgedaan met het behandelen van PTSS middels exposurebehandeling en heeft meegewerkt aan de implementatie van het eerste intensieve individuele behandelprogramma van PTSS in nederland (ITB). Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de richtlijntoepassing bij de behandeling van PTSS. In 2019/2020 was zij lid van de adviescommissie voor het project ‘Zinnige Zorg PTSS’ van het Zorginstituut.

“Ik wens iedereen met PTSS een effectieve behandeling toe en dat drijft mij collega’s te trainen in een van de meest effectieve behandelingen: Imaginaire Exposure. Ik weet dat veel collega’s angstig zijn om exposure toe te passen, zeker bij PTSS. In deze training geef ik hen het nodige vertrouwen in de techniek, in hun patiënten, en in zichzelf, om hun patiënten niet ten onrechte een effectieve behandeling te onthouden.”

Rosita Penninx Quevedo

Rosita Penninx Quevedo

Mw. MSc. Rosita Penninx Quevedo (klinisch psycholoog/psychotherapeut) is werkzaam als Klinisch Psycholoog en programmaleider van het zorgprogramma Trauma, bij GGZ Oost Brabant, locatie Helmond. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met (complexe) PTSS al dan niet in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heeft zij binnen GGZ Oost Brabant de intensieve deeltijdbehandeling SKIPb (Specialistische Kortdurende Intensieve PTSS behandeling) opgezet en is zij voorzitter van de programmaraad Trauma. Tevens is zij hoofddocent Methodische diagnostiek voor de GZ-opleiding bij RINO Zuid. 

“Ik merk in de praktijk dat mijn collega therapeuten zich het meest comfortabel voelen bij EMDR. Het opdoen van kennis en ervaring met zowel Imaginaire Exposure als Imaginaire Rescripting naast EMDR, biedt hen niet alleen de mogelijkheid om meerdere richtlijnbehandelingen voor PTSS toe te passen, maar geeft hen ook meer zelfvertrouwen en plezier in hun werk! Hier kunnen onze cliënten alleen maar van profiteren.”

Onderstaand handboek dient zelf te worden aangeschaft voor aanvang van de cursus:

Keijsers, G. P. J., Minnen, A., Verbraak, M. J. P. M., Hoogduin, K., Hoogduin, K., & Emmelkamp, P. M. G. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Deel 1. Boom Lemma. ISBN: 9789089537133

Contacturen: 30

Zelfstudie 24

Naar boven