Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wil jij je bekwamen in het werken met de Meldcode en oefenen met de stappen 4 en 5 die recentelijk zijn aangescherpt? Dan is deze 1-daagse cursus 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' uitermate geschikt voor jou of je organisatie.

In verschillende relaties komen kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en ouderenmishandeling regelmatig voor. Huiselijk geweld in al zijn vormen is een belangrijk maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen. Het is van groot belang dat we geweld zo vroeg mogelijk herkennen, bespreken en duurzaam stoppen. Om dit te bereiken is een kwalitatieve samenwerking tussen professionals essentieel. Zij hebben namelijk een belangrijke verantwoordelijkheid om signalen te herkennen, benoemen en documenteren tijdens het doorlopen van de vijf stappen van de meldcode.

Onlangs is de wet Meldcode aangepast en aangescherpt met een nieuw afwegingskader voor stappen vier en vijf. Er is ook een supplement toegevoegd waarin de stem van kinderen en jongeren meer aandacht krijgt. Dit afwegingskader is een beroepsnorm voor professionals en helpt om de radarfunctie bij Veilig Thuis te versterken. Het vergroten van de kwaliteit van meldingen is cruciaal om ervoor te zorgen dat zorgen en onveiligheid niet blijven voortbestaan en cliënten of gezinnen niet uit beeld raken.

Om professionals te ondersteunen in het werken met de aangepaste meldcode, biedt deze eendaagse training de mogelijkheid om vooral stap vier en vijf te oefenen en in gesprek te gaan met collega's. Deelnemers werken met eigen casuïstiek en maken een jaaragenda om het onderwerp duurzaam op de agenda te houden en samen te werken aan een veilige omgeving voor iedereen. De aangescherpte wet trad in werking op 1 januari 2019.

Doelstelling

Doel is om aan de hand van een lopende of afgesloten casus de herziene meldcodestappen in viertallen te vullen (met een accent op de gewijzigde stappen vier en vijf) en deze tijdens de cursus op grond van een selectie van casuïstiek gezamenlijk door te spreken, aan te vullen en te onderbouwen. In de casusbespreking is er aandacht voor in hoeverre er sprake is van een of meerdere meldnormen. Er worden er drie genoemd: 1. Acute en structurele onveiligheid. 2. Onvoldoende hulp kunnen organiseren of bieden 3. Geen toename van de veiligheid ondanks de inspanningen.

Doel is om op deze wijze in een eendaagse scholing met huiswerk vooraf de inhoudelijke kennis te laten groeien, het gemeenschappelijke afwegingskader te versterken en de handelingsbekwamer te worden.

Werkwijze

Bestuderen van de literatuur. Plenaire onderdelen worden afgewisseld in het werken in groepen. Ook zal er een film worden vertoond. 

We willen op deze dag ook aandacht schenken aan signaleren, melden en contact houden in coronatijd en kennis en tips met elkaar delen. Dat contact houden stelt professionals ook voor moeilijkheden, zoals wellicht bekend, en het ziet ernaar uit dat dit leidt tot onderrapportage en een verminderd aantal meldingen.

Wijze van toetsing

Gezamenlijk doorwerken van een casus volgens de meldcode vooral stap vier en vijf en het formuleren en plenair mondeling aan elkaar presenteren van tenminste drie inzichten en de daaruit volgende praktijklessen.    


DatumTijden
10 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen en zich willen bekwamen in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.

Alle artikelen zijn via King nascholing beschikbaar.

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven