Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wil jij je bekwamen in het werken met de Meldcode en oefenen met de stappen 4 en 5 die recentelijk zijn aangescherpt? Dan is deze 1-daagse cursus uitermate geschikt voor jou of je organisatie.

Inhoud

Kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en ouderenmishandeling doen zich in allerlei relaties regelmatig voor. Huiselijk geweld in allerlei verschijningsvormen is een belangrijk maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen. Hoe eerder we het geweld herkennen, des te beter geweld kan worden besproken en duurzaam gestopt. Daarom is het uitermate relevant om met kwaliteit inhoudelijk samen te werken en zorg te adresseren. Professionals hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om signalen te benoemen en te documenteren in het doorlopen van vijf stappen van de meldcode. De wet Meldcode is recentelijk aangescherpt met een aangepast afwegingskader voor de stappen vier en vijf. Daarnaast is er een supplement waarin er aandacht is voor de stem van kinderen en jongeren. Het afwegingskader is te zien als een beroepsnorm voor professionals. Deze uitbreiding is onder andere gemaakt om de radarfunctie bij Veilig Thuis te versterken. Het is belangrijk om de kwaliteit van meldingen te vergroten. Voorkomen dient te worden dat de zorgen en onveiligheid blijft voortbestaan en de cliënten of gezinnen niet meer in beeld zijn. De aangescherpte wet trad op 1 januari 2019 in werking. Belangrijk is om tijdens deze eendaagse training met de aangescherpte meldcode vooral stap vier en vijf te oefenen, met collega’s in gesprek te gaan, te werken met eigen casuïstiek en een jaaragenda op te maken om dit onderwerp steeds te agenderen en duurzaam samen te werken.


Doel 

Doel is om aan de hand van een lopende of afgesloten casus de herziene meldcodestappen in viertallen te vullen (met een accent op de gewijzigde stappen vier en vijf) en deze tijdens de cursus op grond van een selectie van casuïstiek gezamenlijk door te spreken, aan te vullen en te onderbouwen. In de casusbespreking is er aandacht voor in hoeverre er sprake is van een of meerdere meldnormen. Er worden er drie genoemd: 1. Acute en structurele onveiligheid. 2. Onvoldoende hulp kunnen organiseren of bieden 3. Geen toename van de veiligheid ondanks de inspanningen.

Doel is om op deze wijze in een eendaagse scholing met huiswerk vooraf de inhoudelijke kennis te laten groeien, het gemeenschappelijke afwegingskader te versterken en de handelingsbekwamer te worden.


Werkwijze

Bestuderen van de literatuur. Plenaire onderdelen worden afgewisseld in het werken in groepen. Ook zal er een film worden vertoond. 

We willen op deze dag ook aandacht schenken aan signaleren, melden en contact houden in coronatijd en kennis en tips met elkaar delen. Dat contact houden stelt professionals ook voor moeilijkheden, zoals wellicht bekend, en het ziet ernaar uit dat dit leidt tot onderrapportage en een verminderd aantal meldingen.

Toetsing

Gezamenlijk doorwerken van een casus volgens de meldcode vooral stap vier en vijf en het formuleren en plenair mondeling aan elkaar presenteren van tenminste drie inzichten en de daaruit volgende praktijklessen.    


Deel deze pagina:
aantal dagen:
1

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
  1. dinsdag 18 apr 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
  1. dinsdag 10 okt 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
  1. dinsdag 9 apr 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
  1. dinsdag 17 sep 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

18 apr 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend

10 okt 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend

9 apr 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend

17 sep 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 15 jun 2022—14 jun 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen en zich willen bekwamen in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

18 apr 2023

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.


10 okt 2023

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.


9 apr 2024

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.


17 sep 2024

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de Universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau: Dijkstra (www.sietske-dijkstra.nl) en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies. Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt (www.kirstenregtop.com) regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode.


Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven