Eendaagse workshop Trauma behandeling en rol van CGW

Hoe kan je als hulpverlener een jeugdige voorbereiden op de traumabehandeling? Welke behandelvormen en interventies zijn passend? Leer meer over stabilisatie en lichaamsgerichte, meer creatieve technieken bij jeugdigen en kinderen tijdens de eendaagse workshop Trauma behandeling en rol van CGW.


  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Eendaagse workshop Trauma behandeling en rol van CGW in Amsterdam, Aristo op 12 dec 2023

Kinderen kunnen vaak moeilijk vertellen over wat er aan de hand is, waarbij het belangrijk is te kijken hoe je als hulpverlener in het gedrag kan signaleren en het gezin en de jeugdige kunt voorbereiden op de traumabehandeling. Hoewel posttraumatische stress een normale reactie is na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, kan het leiden tot problemen wanneer de stressreacties te lang aanhouden, en interfereren met het functioneren van een kind of jeugdige. Gevolg kan zijn dat kind of jeugdige problemen gaat ervaren op verschillende levensgebieden zoals school en in de sociale omgang, en er een stagnering in de ontwikkeling kan ontstaan. Wanneer het functioneren dusdanig en voor langere tijd wordt beïnvloedt, wordt gesproken van een posttraumatische stress stoornis.

In de Eendaagse workshop Trauma behandeling en rol van CGW wordt er stilgestaan bij verschillende behandelvormen en indicatiegebieden en er komen interventies aan bod vanuit deze behandelvormen; traumagerichte CGT, imaginaire exposure, exposure in vivo, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering (bijv. schrijfopdrachten, taartpunt techniek). Tenslotte wordt er aandacht besteed aan stabilisatie (stressregulatie) en lichaamsgerichte, meer creatieve technieken bij kinderen en jeugdigen. In het kader van herstel na trauma en versterking van de coping en veerkracht van de jeugdige is er aandacht voor terugvalpreventie en betrekken van de context.

De rol van de CGW in de behandeling van trauma wordt deze dag centraal gesteld, met nadruk op de toepassing van cognitief-gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jeugdigen. De technieken die aan bod komen zijn tevens toepasbaar bij volwassenen.