Signaleren van trauma bij kind en jeugd

Tijdens deze 1-daagse wordt stilgestaan bij de verschillende traumabegrippen en de invloed van met name vroegkinderlijk chronisch trauma op de (verschillende) ontwikkelingsfasen.

Inhoud

Lang heeft men gedacht dat jonge kinderen niet zoveel van trauma meekrijgen (“die heeft er geen last van, ze was zo jong toen het gebeurde”), echter niets blijkt minder waar. Het window of tolerance model is een belangrijke basis voor het leren herkennen en begrijpen van trauma. We gaan aan de slag met het in kaart brengen van triggers en leren vanuit voornamelijk aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden vermijdingsgedrag te herkennen. Want mensen die last hebben van traumaklachten zijn een ster in vermijding, waardoor je trauma geregeld over het hoofd ziet. Na deze cursus weet je wat je wat trauma is en ben je in staat trauma sneller te herkennen.


Doelstelling

Na afloop van de cursus:

-        Hebben cursisten kennis van de verschillende begrippen rondom trauma

-        Hebben cursisten kennis van de invloed van (m.n. vroegkinderlijk chronisch) trauma op de (verschillende)  ontwikkeling(sfasen)

-        Zijn cursisten in staat om triggers en vermijdingsgedrag te herkennen aan de hand van het window of tolerance model


Werkwijze

De bijeenkomst zal bestaan uit een theoretische inleiding door de docent, veelal visueel ondersteund (filmmateriaal). En uit diverse werkvormen waarbij er een actieve houding van de cursisten wordt verwacht. Er zal ruimte zijn voor literatuurbespreking, groepsdiscussie en voor het oefenen van vaardigheden. De cursist wordt gevraagd eigen casuïstiek in te brengen.


DatumTijden
16 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 dec 2020—13 dec 2023
Behandeling1Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Overige taken1Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die meer willen weten over trauma en de ontwikkeling van trauma op de ontwikkeling van kinderen.

Fenna Appelman

Fenna Appelman

Fenna Appelman, Orthopedagoog Generalist. Heeft ruim 15 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. Op dit moment is ze werkzaam bij Koeljeugdzorg &JGGZ, daar is ze onderdeel van het specialistische ambulante team en (regie)behandelaar binnen de JGGZ. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor hulp aan volwassenen en supervisie (NVO-NIP-SKJ). Haar interesse ligt op het gebied van trauma en de gevolgen daarvan. Ze is EMDR practitioner, opgeleid in BEPP, EFT (smarttapping), Slapende honden wakkermaken! CGT, waaronder Write Junior.

Naar boven