Minder praten, meer beleven en doen in de (K&J) behandelkamer

Hoe kom je tot beweging en verandering bij weerstand? En is er ook nog plezier en energie in de behandelkamer? Een koffer die je verder brengt bij de zoektocht naar een andere ingang in het behandelproces.

Inhoud  

‘I hear and I forget, I see and I remember. I do and I understand’.  

Confucius (551BC- 479 BC)’

Bijna alle kinderen en jongeren hebben een hekel aan stilzitten en praten over serieuze onderwerpen. We weten dat kinderen een kortere spanningsboog hebben. Toch wordt ‘zitten en praten’ in de meeste behandelkamers vooral gedaan. Tijdens deze cursus leer hoe je aan de hand van eenvoudige actieve, prikkelende werkvormen meer plezier en energie in je behandelcontacten kan brengen. Zo komt er naast denken ook ruimte om behandeldoelen te bereiken door te voelen (lijf) en te doen (ervaren) en zo het zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn te vergroten. De deelnemers leren hoe ze op een luchtige manier tot de kern kunnen komen om zo indirect grote stappen te zetten in behandelprocessen. Juist bij kinderen en ouders die lastige gevoelens liever vermijden waardoor ze vastlopen in dezelfde patronen is het handig om op een indirecte manier in gesprek te komen over wat hen dwarszit.  

Op basis van de zelfdeterminatietheorie leren de deelnemers ‘weerstand’ beter te begrijpen door aan te sluiten bij de drie psychologische basisbehoeftes van kinderen in ontwikkeling: relatie, competentie en autonomie. De werkvormen worden actief gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus met specifieke aandacht voor het nabespreken en zorgvuldig ‘onderzoeken’ wat de cliënt ervaren heeft, wat weer zorgt voor nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor verder behandeling. Ook het speels werken met metaforen en beelden komt aan bod. Voorbeelden van werkvormen zijn een verkenningspelletje ‘emotiebal’,  actief ontspannen met ballonbadminton of touwtrekken, zelfvertrouwen opbouwen door ‘Samen Stralend te Falen’ of de kennismaking te verdiepen door een imaginaire huiswandeling te maken of een krachtenposter te ontwerpen.

 

Werkwijze

Korte uitleg, actieve werkvormen oefenen in groepsverband en tweetallen, demonstratie door trainer, discussie toepassing bij eigen casus. De deelnemers leren verschillende speelse en uitnodigende materialen kennen.

 

Doel

Inzicht en vaardigheid in het toepassen van speelse en actieve werkvormen tijdens de therapie /behandeling met kinderen en jongeren in de GGZ. Uitbreiden van repertoire aan actieve mogelijkheden wanneer de standaardbehandeling vastloopt en het ‘leren door doen’ uitkomst en afwisseling biedt.

Na de cursus kunnen de deelnemers zelfstandig de vertaalslag maken van gedrag/weerstand bij kinderen naar behoefte en actief ervaren in de behandelkamer.

 

Toetsing

Aanwezigheid 100%

Afsluiting met demonstratie opdracht actieve werkvorm

DagDatumTijden
126 september 20239:30 - 16:45
210 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 1 feb 2022—31 jan 2025
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Overige3Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur13Toegekend

SKJ

geldig van 1 feb 2022—31 jan 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

Behandelaren (academici en HBO-ers) die werkzaam zijn in de jeugdzorg, GGZ, onderwijs of gehandicaptenzorg en hun repertoire aan actieve mogelijkheden in de behandeling willen uitbreiden.

Kina Smit

Kina Smit

Kina Smit is als Orthopedagoog-Generalist werkzaam in haar eigen praktijk in de regio Kennemerland. Kina heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek heeft behandeld. Met het oplossingsgericht werken als basisvisie put Kina in de kinder- en jeugdbehandeling ook uit CGT, mindfulness, EMDR en psychomotore therapievormen. Kina is gespecialiseerd in het actief en speels werken met kinderen en jongeren die emotioneel vastlopen. Ze is een bevlogen docent die theorie (cognitie) graag verdiept met ervaren(doen) en voelen. Ze geeft naast de praktijk diverse trainingen in zorg en onderwijs.

Meer info:

https://www.linkedin.com/in/ki...

Verplichte literatuur voor de cursus ‘Minder praten, meer beleven en doen in de K&J behandeling'. 

Alle literatuur is online beschikbaar behalve onderstaand boek. 

Lezen voor dag 1 

• Vitamines voor groeiontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie. Maarten VanSteenKiste en Bart Soenens. ACCO. 2015. Hoofdstuk 1 en 4. Leeswerk: 41 pagina’s 

• Insoo Kim Berg & Therese Steiner (2004), Hoofdstuk 6: Met kinderen communiceren op hun eigen manier. Boek: Het spel van oplossingen. Oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen. Leeswerk: 45 pagina’s 

Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van onderstaand boek, handig om dit aan te schaffen of te lenen. Graag meenemen naar de cursusdagen.

 • De speeltuin van de kindertherapeut. Oefeningen en handvatten voor de praktijk. Dominiek huis in ’t Veld-Verhoeven. Uitgeverij Pleckmans. 2020. Hoofdstuk Metaforen (p. 51) en Tekenen (p.139) Leeswerk totaal: 88 pagina’s Leeswerk totaal: 88 pagina’s 

• Optioneel: Drs. M. W. D. Nijhoff-Huysse (2018) Spel en verbeelding: het communicatiemiddel in gedragstherapie en schematherapie. Gepubliceerd in: Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Leeswerk: 23 pagina’s

 Lezen voor dag 2

 • Het fundament van de relatie: bouwstenen en toepassingen. Auteurs: G. Jacobs, N. Muller en E. ten Brink. Leeswerk: 15 pagina’s

 • De speeltuin van de kindertherapeut. Oefeningen en handvatten voor de praktijk. Dominiek huis in ’t Veld-Verhoeven. Uitgeverij Pleckmans. 2020. Hoofdstuk Beweging p. 191. Leeswerk: 52 pagina’s

 • Het gebruik van metaforen in psychotherapie. Tim Zwaan. Leeswerk: 20 pagina’s

 Leestip: • Speelkind. Tips en tricks uit de theaterwereld voor het opbouwen van kracht en weerbaarheid. Irma Hartog. Uitgeverij 248 Media. 2017

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven