Positieve Psychologie - de toepassingen

De Positieve Psychologie is van mening dat de reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten.

De positieve psychologie gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren. Het richt zich op het versterken van mogelijkheden om een plezierig, betrokken en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en succes. Deze wetenschappelijke stroming in de psychologie biedt nieuwe mogelijkheden in de (g)gz, organisaties, journalistiek, technologie, sport en onderwijs.

Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over hoe de wetenschappelijke bevindingen van de positieve psychologie in de praktijk konden worden ‘vertaald’. Gelukkig is hierop inmiddels een antwoord gevonden met het boek Positieve psychologie – de toepassingen, waarin Bannink 201 toepassingen verzamelde.

De positieve psychologie kwam eind jaren 90 in de belangstelling toen Seligman voorzitter werd van de American Psychological Association. Zijn missie was het op de kaart zetten van de positieve psychologie. Niet om alles wat er inmiddels bekend is over menselijk lijden en ziekten te vervangen maar juist om dit aan te vullen en te komen tot een betere balans in de aandacht voor de pieken en dalen van het menselijk bestaan en alles daar tussenin. Seligman: “Treatment is not just fixing what is wrong, it also is building what is right.”

In deze cursus komen vele toepassingen aan bod op het gebied van de psychotherapie en psychiatrie, in opvoeding en onderwijs, en in werksituaties.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • >  Heb je een gedegen overzicht van de actuele stand van zaken van theorie en research van de positieve psychologie;
  • >  Heb je geoefend met vele toepassingen van de positieve psychologie;
  • >  Heb je hopelijk (nog) meer werkplezier.

DagDatumTijden
131 oktober 20239:30 - 16:45
221 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 21 nov 2022—20 nov 2025
Overige taken2Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Behandeling8Toegekend
Extra literatuur5Toegekend
Herregistratie12,5Toegekend

VGCt

geldig van 23 jan 2023—22 jan 2026
nascholing 12Toegekend

FGzPt

geldig van 21 nov 2022—20 nov 2025
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog15Toegekend

POH-GGZ

geldig van 21 nov 2022—20 nov 2023
Nascholing praktijkondersteuners12Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1Toegekend

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkenden, svp-ers, leraren en leerlingbegeleiders, coaches, leidinggevenden, managers, supervisoren en mediators.

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, opleider/supervisor VGCt en jurist. Daarnaast is zij oud-voorzitter van de sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie bij de VGCt, internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 50 boeken.

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen:

Positieve Psychologie, de toepassingen (2016), Fredrike Bannink

ISBN: 978-908-953-920-5

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven