Lezing 'Psycho-educatie bij autisme'

Om te weten hoe jongeren met autisme hun eigen weg kunnen vinden, is het van belang dat zij zichzelf én hun autisme al op jonge leeftijd leren kennen. In deze lezing maak je kennis met de geadviseerde focus voor de verschillende levensfases van mensen met autisme.

Inhoud
De lezing ‘psycho-educatie bij autisme’ van drie uur zoomt in op het belang van goede psycho-educatie bij autisme, en de manier waarop dit vormgegeven kan worden.

De focus van de lezing ligt op jongeren, maar de inhoud en materialen kunnen vertaald worden naar (jonge) kinderen en volwassenen.

Om te weten hoe jongeren met autisme hun eigen weg kunnen vinden, is het van belang dat zij zichzelf én hun autisme al op jonge leeftijd leren kennen. Dat er vragen worden gesteld als: “Wie ben ik? Wat heb ik nodig om mij goed te voelen? Wat kan ik aan een ander vragen?” Maar dat er ook wordt erkend dat een leven met autisme soms ook erg moeilijk is.

In deze lezing maak je kennis met de geadviseerde focus voor de verschillende levensfases van mensen met autisme (GGZ Zorgstandaard Autisme, 2017). Dit advies is gebaseerd op de nieuwste inzichten rondom het ondersteunen en versterken van mensen met autisme. Je maakt kennis met de nieuwere visie op autisme, waarbij autisme meer wordt gezien als een kwetsbaarheid in de informatieverwerking dan als een handicap of stoornis. Ook maak je kennis met tien thema’s die allen meegenomen dienen te worden in de psycho-educatie, met als hoofdthema stress en stressregulatie. Deze thema’s komen uit het prijswinnend Master (SEN)-onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’. Zij zijn verder uitgewerkt in het (psycho-educatie) boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ en de psycho-educatie methodiek Jouw Autisme. Daarnaast leer je welke beperkingen een aantal huidige vormen van psycho-educatie hebben, en wat valkuilen én aandachtpunten zijn in het geven van psycho-educatie.

Autisme: de cijfers liegen er niet om

- In Nederland gaan 27.000 kinderen met autisme (tijdelijk) niet naar school

- 53% van de mensen met autisme heeft zijn vervolgopleiding niet afgemaakt

- Voor slechts 32% van de mensen met autisme is werk de belangrijkste inkomstenbron

- Mensen met autisme hebben een achtvoudige kans om te overlijden door suïcide

Deze cijfers zijn schokkend (Factsheet Autisme, Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA, 2019; Factsheet autisme, Vanuit Autisme Bekeken VAB, 2020), maar wel de realiteit.

Te veel kinderen met autisme lopen vast in het onderwijs. Te veel volwassen lopen vast op werk. Te veel mensen met autisme raken overspannen, depressief of belanden in een autistische burn-out. Het grootste deel wordt veroorzaakt door niet passend onderwijs, werk of zorg. We moeten daarom op zoek naar een meer gezonde balans tussen het enerzijds aanpassen van de persoon met autisme aan zijn omgeving, en anderzijds passend maken van de omgeving aan de persoon.

Psycho-educatie helpt jongeren met autisme bij deze zoektocht. Goede psycho-ducatie zorgt ervoor dat jongeren met autisme een reëler beeld krijgen van zichzelf, mét hun autisme. Een psycho-educatie traject ondersteunt ze bij het leren omgaan met uitdagingen en inzetten van hun sterke kanten. Hierdoor kunnen problemen en uitval op school, werk en in het dagelijks leven vroegtijdig voorkomen worden.

Doelstelling

Na deze lezing heb je kennis van de belangrijkste thema’s die aan bod moeten komen bij psycho-educatie over autisme. Je hebt weet van vernieuwde visies op autisme en de gevolgen hiervan voor psycho-educatie. Je hebt verschillende handvatten en materialen gekregen om psycho-educatie te kunnen geven aan mensen met autisme.

Werkwijze

De lezing is interactief van aard. Theorie wordt afgewisseld met (eigen) voorbeelden, filmfragmenten en oefeningen.

Wijze van toetsing 

De scholing wordt afgesloten met een eindopdracht waarbij deelnemers aantonen dat zij de opgedane kennis kunnen vertalen naar begeleiding in de praktijk.

DatumTijden
15 juni 202312:30 - 15:30

POH-GGZ

geldig van 26 sep 2023—18 jan 2024
Nascholing praktijkondersteuners3Toegekend

Registerplein

geldig van 19 jan 2023—18 jan 2024
Ggz-agogen, kinderwerkers & jongerenwerkers, maatschappelijk werk en sociaal werk5Toegekend

SKJ

geldig van 19 jan 2023—19 jan 2024
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals (formeel leren)4,75Toegekend

Hbo-opgeleide professionals die interesse hebben in dit onderwerp. Bijvoorbeeld pedagogen, maatschappelijk/sociaal werkers, jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinscoaches en ggz-agogen.

Suzanne Agterberg

Suzanne Agterberg

Suzanne heeft 25 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Suzanne schreef de boeken Autisme anders bekijken (2015) en Vind je eigen weg met jouw autisme (2018), en ontwikkelde het Autismepaspoort en de Jouw Autisme Methodiek. Zij is voorzitter van de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs ‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders-kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.

Zelf aan te schaffen:

Agterber-Rouwhorst, S (2019) Vind je eigen weg met jouw autisme. 2e druk. Uitgeverij Pica  (ISBN9789493209589)

Voor meer informatie over psycho-educatie bij autisme: www.jouwautisme..nl

Hulpbronnen:

Autisme anders bekijken
Suzanne Agterberg-Rouwhorst

Autisme en zintuiglijke problemen
Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck en Miriam Hufen

Autisme is geen puzzel
Sylvia Stuurman

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine E. Delfos en Norbert Groot

GGZ Zorgstandaard Autisme

GGZ standaarden

Het Voorspellende brein
Peter Vermeulen

Het grote sociale verhalen boek
Carol Gray

Ik ben speciaal 2
Peter Vermeulen

Jij en stress… een hersenles
Jacqueline Tournier

Leer je kind kennen
Jelle Jolles

Lifehacks voor meiden met autisme
Els Blijd-Hoogewys, Marleen Bezemer, Audrey Mol ea.

Overprikkeling voorkomen
Barbara de Leeuw

Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met autisme en aspergersyndroom
Olga Bogdashina

Naar boven