Positieve CGT bij kinderen en adolescenten

Merk je dat je cliënten hebt die in een klaagmodus lijken vast te zitten, waarin ze vooral vertellen wat er allemaal niet goed gaat, en waar te weinig verbetering van de klachten plaatsvindt? Dan kan positieve CGT een goede methodiek zijn om de energie in de therapiekamer te veranderen en nieuwe ingangen te zoeken om te veranderen. Dit kan een groot effect hebben op zowel cliënt als therapeut!


Inhoud

Deze 4e generatie gedragstherapie wordt met groot succes wereldwijd toegepast bij verschillende diagnoses. Positieve CGT richt zich niet op wat er mis is in het leven van de cliënt, maar op wat er goed gaat en hoe daarop verder te bouwen. Het is doelgericht, toekomstgericht en hoopgevend. Het laat cliënten ervaren waar hun sterke kanten liggen en wat werkt in iemands leven. Ze leren hoe ze dit in kunnen zetten zodat ze minder last krijgen van hun klachten. De focus op sterke kanten is vaak aantrekkelijker voor cliënten, het vergroot het gevoel van zelfvertrouwen en zet positieve verandering en duurzaam herstel in gang. De cliënten worden actiever. Het is goed en plezierig voor zowel cliënten als voor therapeuten!

Tijdens deze tweedaagse praktijkgerichte training ontdek je dat je optimistisch denken kunt aanleren en dat je welbevinden actief kunt stimuleren. Je leert over de theoretische achtergronden en inzichten van de oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie en positieve CGT. Je maakt kennis met praktische werkvormen die je direct kunt inzetten in de begeleiding van kinderen en adolescenten (en jezelf!)

Doelstelling

Na de cursus:

  • Hebben cursisten geoefend met toepassingen van oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie en positieve CGT en zelf de kracht hiervan ervaren.
  • Weten de cursisten hoe ze een behandeling en de cliënt zelf op een positieve manier weer in beweging kunnen krijgen.
  • Weten cursisten hoe ze de sterke kanten van cliënten kunnen ontdekken en inzetten in de behandeling.
  • Weten cursisten hoe ze positieve CGT interventies in kunnen zetten, zoals de functie-analyse van gewenst gedrag, het dagboek van de uitzonderingen, de opwaartse pijltechniek en het plan voor gedragsbehoud.
  • Hebben cursisten meer kennis van het behandelprotocol Positieve CGT en hebben ze inspiratie opgedaan hoe ze dit protocol kunnen toepassen in de behandeling van kinderen en jongeren.

Werkwijze 

Er zal gewerkt worden met veel ervaringsgerichte opdrachten die je direct kunt toepassen in de praktijk. Het doel is dat je met energie en voldoende inspiratie naar huis gaat en wat je hebt geleerd direct gaat toepassen.

DagDatumTijden
116 januari 20249:30 - 16:30
230 januari 20249:30 - 16:30

VGCt

geldig van 16 mrt 2023—15 mrt 2026
Nascholing cgt en cgw-ers12Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 mrt 2023—15 mrt 2026
Extra literatuur5Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Behandeling4Toegekend
Overige6Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners12Toegekend

WO en HBO met ervaring en kennis van Cognitieve Gedragstherapie.

Leonie Sieverding

Leonie Sieverding

Leonie Sieverding is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam in haar eigen praktijk in Heemstede. Zij is ruim 15 jaar werkzaam in de jeugd-GGZ. Ze heeft bij diverse GGZ instellingen gewerkt, waar ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met verschillende problematiek heeft behandeld. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angstklachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Met veel plezier combineert Leonie het lesgeven met haar werk in de praktijk. Ze is enthousiast over haar vak en vindt het mooi om dit tijdens het lesgeven over te kunnen brengen. 

Samen met Marije Kuin legt ze binnen de cursus de nadruk op CGT bij kind & jeugd, waarbij een vaak praktische vertaalslag van de (soms ingewikkelde) theorie wordt gemaakt waar cursisten direct mee aan de slag kunnen. Ze vindt een veilig leerklimaat belangrijk en besteedt hier binnen de cursus veel aandacht aan. 

Leonie is ook supervisor voor de VGCT en NIP (K&J). 

Marije Kuin

Marije Kuin

Marije Kuin is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (supervisor) bij Psychologenpraktijk Kuin. Zij heeft jarenlang bij diverse instellingen gewerkt en daarnaast in een eigen praktijk. Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules (Zelf Plannen, Zelf Oplossingen Bedenken, Werken aan je zelfbeeld). Ze is gespecialiseerd in ADHD en gedragsproblemen.

Verplicht zelf aan te schaffen:

Positieve CGT, behandelprotocol in 8 sessies’ (F. Bannink en N. Geschwind), Uitgeverij Boom (2019)

Overige artikelen zijn online beschikbaar

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven