Cursus werken met Duplo poppetjes

Werken met duplo-poppetjes is van oorsprong een contextuele methodiek met Duplo-poppetjes en ander materiaal. In deze cursus wordt het toegepast in het systemisch werken in relaties en gezinnen. 

.

Deze cursus biedt een eerste of een hernieuwde kennismaking met werken met duplo poppetjes  In deze cursus worden de grammatica van de methode werken met duplo poppetjes geleerd, alsmede hoe het visualiseren ondersteuning kan bieden, in individuele en in relatie/ gezinstherapie, met kinderen en met volwassenen. De cursus leert de verschillende, veel voorkomende thema’s met poppetjes en ander materiaal neer te zetten. De thema’s die bij de Basiscursus aan bod komen zijn onder meer: 

 • parentificatie
 • loyaliteiten
 • relatiedynamieken
 • gezinsrelaties
 • rouw, trauma
 • opvoeding

De theoretische achtergrond is systeem-therapeutisch en contextueel.

Doelstelling:

Het doel van de cursus is het zelf leren werken met het materiaal* en op die manier werken met duplo poppetjes te creëren naast onze verbale taal, alsmede om een integratie te bereiken tussen het praten en het gelijktijdig hanteren van de poppetjes en het materiaal. Je leert hoe je je handen kan laten doen wat je intuïtie ingeeft en ze te laten neerzetten wat een cliënt probeert te zeggen of niet in woorden uit kan drukken. Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers:

 • De eigen hulpverlenersrelatie met werken duplo poppetjes neerzetten en hebben deelnemers daar meer inzicht in.
 • Het basismateriaal van werken met duplo poppetjes toepassen.
 • Systemische en contextuele begrippen met werken met duplo poppetjes neerzetten.
 • Een rouwpad uitzetten.
 • Parentificatie herkennen en visualiseren
 • Vanuit systemisch perspectief kijken naar de client en het aangemelde probleem

De cursist leert zowel de krachten en kwetsbaarheden, hulpbronnen en lasten in te schatten. Ook leert de cursist waar de ruimte voor de verandering zit, en waaraan gewerkt gaat worden met de cliënt of het cliëntsysteem.

*materiaal: hiermee wordt bedoeld de visualisatiemiddelen zoals onder meer de duplo- en playmobilpoppetjes, gestileerde krijgertjes in zwart en rood, blokjes, gekleurde viltjes, een toverstaf, kleurige doosjes (schatkistjes) en touwtjes.


DagDatumTijden
112 september 20239:30 - 16:45
219 september 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Diagnostiek3Toegekend
Behandeling4Toegekend
Overige5Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur2Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12Toegekend

Academici en HBO opgeleide hulpverleners werkzaam in de jeugdhulpverlening en de GGZ. 

 

Anna Sara Prins

Anna Sara Prins

Anna is verbonden aan de Systeem Academie. Ze is als ontwikkelingspsycholoog al meer dan 15 jaar werkzaam binnen het onderwijs (PRO V(S)O). Haar focus ligt op het vinden van de juiste ondersteuning voor elk kind dat in zijn of haar ontwikkeling dreigt vast te lopen. Het op zoek gaan naar de knelpunten en het bijdragen aan het vinden van de juiste wegen om deze te verhelpen of verminderen, zijn haar drijvende kracht. De methodiek van "Een taal erbij' is hierbij niet meer weg te denken uit haar werk. 

Wordt online verzorgd door King nascholing

Naar boven