Hoogbegaafd in het onderwijs en de GGZ

Leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel kunnen tegen allerlei problemen aanlopen. Ze worden niet of verkeerd gediagnosticeerd, krijgen te weinig of niet passende begeleiding en kunnen te maken krijgen met onbegrip of onkunde vanuit de omgeving. In deze tweedaagse cursus zullen we stil staan bij deze knelpunten. Je leert je kennis over hoogbegaafdheid vergroten, krijgt tools om de juiste diagnose te stellen en een plan van aanpak te maken.

Inhoud

In de cursus worden eerst nieuwe inzichten wat betreft hoogbegaafdheid gedeeld. Erna volgt casuïstiek, waarbij de deelnemers met elkaar het diagnostisch proces kritisch onder de loep nemen en afwegen wanneer en of er kan worden gesproken van hoogbegaafdheid. In het tweede deel van de cursus wordt stilgestaan bij de behandeling en begeleiding van de kinderen en jongeren. Naast het bespreken van nieuwe wetenschappelijke artikelen,boeken, materialen en methodes wordt aan de hand van casuïstiek besproken welke adviezen passend zijn en hoe je rekening kan houden met draagkracht en draaglast van de betrokkenen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

1) Hebben de deelnemers kennis over nieuwe inzichten wat betreft hoogbegaafdheid.

2) Weten de deelnemers hoe de diagnostiek van hoogbegaafdheid eruit kan zien.

3) Zijn de deelnemers op de hoogte van veelvoorkomende uitdagingen voor leerlingen met hoogbegaafdheid zoals perfectionisme.

4) Kunnen de deelnemers ouders, school en het kind of de jongere effectieve adviezen geven en een behandelplan voor hen opstellen

DagDatumTijden
114 juni 20239:30 - 16:45
228 juni 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek6In aanvraag
Behandeling6In aanvraag
Herregistratie12In aanvraag

Psychologen en orthopedagogen die ervaring hebben met de diagnostiek en behandeling.

Marije van Oostendorp

Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 

Wordt online beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing 

Naar boven