Mindfulness Based Cognitive Therapy (25 uur)

Wat is MBCT? Wat is mindfulness? Hoe past MBCT in de het cognitief- gedragstherapeutisch proces? In deze cursus krijg je naast theoretische kennis, vaardigheden binnen het gebied van MBCT.

Inhoud
Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) is inmiddels uitgegroeid tot een veel toegepaste methode in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds de eerste ontwikkelingen van de mindfulness-based technieken door grondlegger Jon Kabat-Zinn in 1979, waarbij vooral de nadruk lag op het omgaan met (fysieke) stress, is de methode verder ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale. Zij voegden een cognitief component aan de training toe, met als doel het terugdringen van recidive bij depressie. Deze nieuwe vorm van mindfulness training bleek bijzonder geschikt te zijn als terugvalpreventie voor recidiverende depressies. Door de jaren heen is de methode ook geschikt gebleken bij een tal van psychische klachten, zoals spanningsklachten, somberheid en angstklachten.  

Er wordt wel gezegd dat MBCT valt onder de derde generatie cognitieve gedragstherapie. In plaats van gericht te werken aan verandering van bepaalde klachten (zoals bij de tweede generatie cognitieve gedragstherapie), ligt bij mindfulness de nadruk op het verandering van de relatie tot de klachten. De klacht die er is (en elke ervaring in het algemeen) wordt op een nieuwe manier (niet-oordelend, onderzoekend, met aandacht) onderzocht. Dit vraagt niet alleen om een nieuwe benaderingswijze van de cliënt, maar ook van de therapeut. 

Belangrijke onderwerpen : Wat is MBCT? Wat is mindfulness? Hoe past MBCT in de het cognitief- gedragstherapeutisch proces? Hoe is het om een mindfulness-oefening te doen? Hoe pas ik de methode toe binnen mijn behandelingen? Wat is mindfulness-based inquiry? Het doel van de opleiding is om therapeuten te voorzien van theoretische kennis en vaardigheden binnen het gebied van MBCT. Er is aandacht voor de theoretische achtergrond, nieuwste ontwikkelingen, de plaats van de MBCT binnen de gedragstherapie, voor het zelf ervaren van mindfulness en voor het toepassen van MBCT als therapeut in een individuele therapie.

Doelstelling

De opleiding helpt om naast de cognitieve theorie ook zicht te krijgen hoe cliënten zich verhouden tot hun negatieve cognities. Mindfulness is onderdeel van ACT en andere derde-generatie gedragstherapieën en hiermee wordt ook een koppeling gemaakt. Het MBCT programma zoals in deze cursus wordt behandeld middels het programma van Williams, Teasdale en Segal, wordt ingezet als terugvalpreventie bij chronische en recidiverende depressieve klachten en is bij deze groep het best onderzocht. Ook koerst deze opleiding op de theoretische onderbouwing en wetenschappelijke evidentie van MBCT waar uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Binnen de opleiding is zelf de oefeningen doen, naast het leren geven ervan essentieel voor een goed begrip van het inhoud. De deelnemer oefent tussen de opleidingsdagen door dan ook met de oefeningen zoals deze worden aangeleerd tijdens de lesdagen.

Werkwijze

In de vier lesdagen wordt de theoretische achtergrond van de MBCT geïntegreerd met therapeut-cliënt oefeningen en eigen ervaring.

Belangrijke onderwerpen zijn:
- Theoretische achtergrond van MBCT in de relatie met cognitieve gedragstherapie
- Wetenschappelijke onderbouwing van MBSR/ MBCT
- Mindfulness beoefenen (praktijk en theorie)
- Mindfulness-oefeningen aanbieden als therapeut
- Mindfulness in de therapeutische relatie

De opleiding bevat de volgende elementen:
- Theoretische uitleg van MBCT (onder andere door middel van videofragmenten)
- Literatuurstudie en -besprekingen
- Deelnemers laten oefenen in het begeleiden van mindfulness-oefeningen en mindful inquiry
- Deelnemers zelf laten ondergaan van mindfulness-oefeningen (inclusief enkele oefeningen thuis)
- Begrip van MBCT in combinatie met verklarende diagnostische modellen
- Toetsing en evaluatie

Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:
- Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
- Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
- Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
- Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).


DagDatumTijden
110 juli 20239:30 - 16:45
211 juli 20239:30 - 16:45
312 juli 20239:30 - 16:45
413 juli 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 7 nov 2022— 6 nov 2025
Diagnostiek5Toegekend
Behandeling16Toegekend
Overige5Toegekend
Herregistratie 26Toegekend
Extra literatuurstudiepunten9Toegekend

VGCt

geldig van 7 nov 2022— 6 nov 2025
nascholingscursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 7 nov 2022— 6 nov 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch (neuro)psycholoog25Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners25Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ-, KJ-, Sport-, Medisch-) Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut en cognitief gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog (-Generalist), GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.

Bert Hoogstad

Bert Hoogstad

Drs Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.
Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijk
behandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancer
geeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy
(ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based Stress
Reduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ook
Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur in
de derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getraind
door John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hij
mediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over een
leven zonder stressvol denken.

Zelf aan te schaffen:

Zindel V. Segal, Mark Williams, John Teasdale (2013). Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie.
Nieuwezijds B.V. [ISBN 9789057123894].

Aanvullende literatuur wordt online beschikbaar gesteld. 

Contacturen: 25

Zelfstudie uren: 15

Naar boven