Eetstoornissen bij kinderen en jongeren

Deze cursus is een inleiding op het gebied van eetstoornissen in de puberteits-/ adolescentiefase. 

Deze cursus is een inleiding op het gebied van eetstoornissen in de puberteits-/ adolescentiefase. 

De cursus biedt een overzicht van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. De kenmerken, het voorkomen, oorzaken en gevolgen worden besproken. Vervolgens worden de verschillende behandelingen toegelicht voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, BED en ARFID, de eetstoornissen die in de puberteit/ adolescentiefase voorkomen. Comorbide problematiek wordt behandeld. Het overzicht wordt aangevuld met kleine oefeningen om eetstoornissen beter te begrijpen en te weten hoe daarmee om te gaan.

Naast het overzicht wordt dan ook geoefend met motiverende gespreksvoering met jongeren en ouders. Er worden handreikingen gedaan voor hulpverleners die niet bekend zijn met eetstoornissen, hoe een gesprek over het vermoeden van een eetstoornis aan te gaan. Vervolgens wordt stil gestaan bij het bieden van eerste hulp. De vraag komt aan de orde wanneer en waarheen te verwijzen.

Doelstelling

De deelnemers kunnen eetstoornissen herkennen en diagnosticeren en begrijpen wat een eetstoornis is; ze hebben kennis over eetstoornissen maar ook begrip van wat een eetstoornis voor iemand betekent en wat de gevolgen van een eetstoornis zijn voor iemand zelf en voor diens directe omgeving.

Deelnemers weten hoe ze het gesprek aan kunnen gaan met een jongere en haar ouders over het eetgedrag en de bijkomende angsten. 

Deelnemers zijn in staat ‘eerste hulp’ te beiden; deelnemers kunnen jongeren en naasten gerust stellen en uitleg geven. Ze kunnen eerste instructies geven aan betrokkenen hoe de eerste stappen uit een eetstoornis te zetten. Ze kunnen jongeren en ouders wegwijs maken en weten waar aanvullende kennis te halen en waar naar te verwijzen.

Deelnemers erkennen en herkennen het appèl dat op hen gedaan wordt, weten overdracht te plaatsen en dus beter te hanteren.

 

DagDatumTijden
1 8 februari 20239:30 - 16:45
222 februari 20239:30 - 16:45
3 5 maart 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek9In aanvraag
Behandeling 9In aanvraag
Herregistratie18In aanvraag
Extra literatuurstudie27In aanvraag

Deelnemers hebben ervaring met het werken in de GGZ. Zij hebben een universitaire opleiding. Zij hoeven geen ervaring te hebben met het werken met jongeren met een eetstoornis.

Saskia Vermeulen

Saskia Vermeulen

Verplicht: G. Noordenbos & A. van Elburg: Handboek Eetstoornissen, de Tijdstroom 2018, hoofdstukken, 200 pagina’s. 

Aangeraden: J. Lock & D. Le Grange, Ouders als Bondgenoot, Ekklesia 2011, 255 pagina’s

Aangeraden H 1 en 2 uit S. Fleminger en S.J. Vermeulen,  MGDB: MeerGezinsDagBehandeling, 2022 (kopie wordt op de lesdagen verstrekt), 12 pagina’s

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven