Vervolgcursus Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - blended

Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties waar zowel lichte- als zware problematiek kan spelen. De behandelmodellen van Lange en Patterson vormen in deze cursus de basis.  

De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit gedragstherapeutische kennis en vaardigheden.

Inhoud

De problematiek waar hulpverleners in geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening mee geconfronteerd worden is de laatste tien jaar aanmerkelijk verzwaard. Lag de nadruk voorheen vaak bij relatie- en opvoedingsproblemen, nu is er niet zelden ook sprake van mishandeling en verwaarlozing, al of niet in combinatie met andere problematiek zoals alcohol-, drugs- en psychiatrische problematiek. Deze cursus biedt hulpverleners een aantal effectieve methoden voor het bewerkstelligen van verandering in gezinssituaties. De cursus bestaat voor een belangrijk deel uit cognitieve gedragstherapeutische kennis en vaardigheden, en telt dan ook mee als Vervolgcursus van 50 uur in de opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt®. 

De Blended cursus bestaat uit face-to-face bijeenkomsten, online bijeenkomsten en de Knowingo+ app: 

6 Face-to-Face bijeenkomsten van 6 ½ uur, exclusief pauze

• 6 keer 120 minuten online tijd: Voor elke face-to-face bijeenkomst is er een online meeting waarin cursisten via Zoom uitwisseling met elkaar hebben over de te bestuderen lesstof en lesstof oefenen, voorbereiden en/of presenteren. De lesstof kunnen cursisten via de website van King nascholing raadplegen.

• De Knowingo+-app: Cursisten installeren de app Knowingo+ op hun mobiele telefoon of I-Pad/ Tablet. Met deze tool maken cursisten spelenderwijs de te leren literatuur eigen. Door het spelen van de app zal de kennis beter blijven hangen omdat er meer herhaling en daardoor verankering plaatsvindt. Ook zal de inhoud uit het inleidende gedeelte terugkomen in het verdiepingsgedeelte. Docenten hebben toezicht over het dashboard en kunnen zo de voortgang meten en de cursisten toetsen.

Werkwijze 

Korte presentaties door docent en cursisten, groepsbesprekingen, oefenen aan de hand van casuïstiek, oefenen met het toepassen van diverse analysemodellen waaronder het genogram en de vijf hypothesenkolommen, oefenen met het opstellen van een beargumenteerd behandelplan, demonstratie van technieken (DVD, modelling door docent), rollenspelen en oefenen van diverse bovengenoemde technieken. Er is ruimte voor casuïstiek van cursisten en verdiepende vragen. 

Doelstelling

Verhogen van therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen. 

Na afloop van de van de cursus:

  • Is de therapeutische effectiviteit in het werken met gezinnen verhoogd;
  • Heb je uitgebreid geoefend met cognitieve, systemische en opvoedkundige vaardigheden

Toetsing 

Kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst: 

- toetsing middels de app Knowingo+

- actieve participatie tijdens de cursus

- beoordeling van verwerkingsopdrachten

- beoordeling van filmpje waarin een van de geleerde technieken gedemonstreerd wordt. 

Knowingo+ 

Per geleerd deelthema ontvangen de cursisten certificaten op de app. Om het leren van de cursisten goed te kunnen borgen, zie de docent de certificaten in.  

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond.

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

DagDatumTijden
1 (Meike van Veggel)13 januari 20239:30 - 16:45
2 (Denise Beuvens) 3 februari 20239:30 - 16:45
3 (Meike van Veggel)17 februari 20239:30 - 16:45
4 (Denise Beuvens)10 maart 20239:30 - 16:45
5 (Meike van Veggel)31 maart 20239:30 - 16:45
6 (Denise Beuvens)14 april 20239:30 - 16:45
7 (Reservedatum!)12 mei 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 sep 2021— 2 sep 2024
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie50Toegekend
Extra literatuur32Toegekend

VGCt

geldig van 16 sep 2022—15 sep 2025
Vervolgcursus50Toegekend

NVRG

geldig van 3 sep 2021— 2 sep 2024
nascholing48Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs op wie een beroep wordt gedaan om het systeem van een cliënt bij de behandeling te betrekken.

Meike van Veggel

Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Verplichte literatuur zelf aan te schaffen:

  • Lange, A. (2006), Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Achtste druk. Groningen: Wolters-Noordhoff,  ISBN 9789068905861

Verplichte literatuur (wordt beschikbaar gesteld door King nascholing)

  • Patterson, G. & Forgatch, M. (2005), Parents and adolescents living together. Vol I: The basics. 2nd edtion. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-516-3.
  • Forgatch, M. & Patterson, G. (2005), Parents and adolescents living together. Vol. II: Family problem solving. 2nd edition. Champaign, Ill.: Research Press, ISBN 0-87822-517-0.

Overige literatuur is online beschikbaar.

Contacturen: 39 uur

Online contacturen: 12 uur

Knowingo+ app: 10 uur

Zelfstudie: 30 uur

Naar boven