EMDR en Systeemtherapie

Tijdens deze 3-daagse cursus krijgt de cursist meer inzicht in de invloed van traumata van de ouders op hun kinderen, van traumata van partners op hun partners en van traumata van kinderen op hun ouders. EMDR met aanwezigheid van belangrijke andere, is hier een goede behandelmethode.

Inhoud

In gezin -of systeemtherapie wordt het gezin beschouwd als een omgeving waar zowel trauma's kunnen ontstaan als een plek waar veerkracht wordt ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen. Een trauma van een gezinslid heeft invloed op het gehele systeem. Tijdens de cursus krijgt de cursist meer inzicht in de invloed van traumata van kinderen op hun ouders, de invloed van traumata van partners op hun partners en de invloed van traumata van ouders op hun kinderen. Daarbij kan sprake zijn van 'secundaire traumatisering'. EMDR met aanwezigheid van belangrijke anderen is hierbij een goede behandelmethode.

In de cursus wordt geoefend met het maken van een genogram en vijfhypothesenkolommen in gezinsverband. Het individueel, in partner -of in gezinsverband maken van het genogram biedt het gezin en therapeut de gelegenheid hypothesen te formuleren over de verbanden tussen huidige symptomen en vroegere gebeurtenissen. Aan de orde komen o.a. intergenerationeel trauma, geweldstrauma van ouder naar kind, van partner naar partner, van kind naar ouder; seksueel misbruik; scheidingstrauma. 

Werkwijze

De cursus omvat afwisselende werkvormen; theoretische inleidingen door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk. Verder wordt er veelal gebruikt gemaakt van rollenspellen, demonstraties, videoanalyse en huiswerkopdrachten.  Daarnaast wordt er met de volgende methodieken gewerkt;

  • genogrammen;
  • interactionele gedragsanalyses;
  • observatie-opdrachten aan de leden van het systeem;
  • systemisch doorvragen naar veranderingen, winst.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om optimaal gebruik te maken van de aanwezigheid van belangrijke anderen bij de verwerking van traumata met behulp van EMDR. Ook krijgen de deelnemers via het werken met genogrammen inzicht in hoe traumatische ervaringen door de generaties heen van invloed zijn op betekenisgeving en negatieve interactiepatronen binnen het gezin. De deelnemers leren het systeem actief in te zetten in het 'verzilveren' (een begrip van A. Lange) van de resultaten van de EMDR behandeling.

Wijze van toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit het inleveren van  een casusbeschrijving die op een voorgeschreven wijze gemaakt moet worden.

Het is een pré (maar niet verplicht) als cursisten een basiscursus Cognitieve Gedragstherapie van 100 uren hebben gevolgd of een inleiding systeemtherapie van 60 uren.

DagDatumTijden
1 2 juni 20239:30 - 16:45
216 juni 20239:30 - 16:45
330 juni 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 20 mei 2022—19 mei 2025
Diagnostiek9Toegekend
Extra literatuurstudie18Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Behandeling9Toegekend

VGCt

geldig van 20 mei 2022—19 mei 2025
Nascholing18Toegekend

EMDR

geldig van 20 mei 2022—19 mei 2024
Algemene scholing (breed)5Toegekend

NVRG

geldig van 2 jun 2023— 1 jun 2026
Nascholing18Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Orthopedagogen, (GZ) psychologen, psychotherapeuten, eerstelijnspsychologen, psychiaters, gedragstherapeuten en systeemtherapeuten. De cursus is zowel geschikt voor diegenen die de EMDR methodiek al beheersen als voor diegenen die van plan zijn een opleiding te volgen of gericht naar een EMDR behandelaar willen kunnen verwijzen.

Meike van Veggel

Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Denise Beuvens

Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Literatuur

Wordt verzorgd door King nascholing.

 

 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven