Activerende gespreksvoering met mensen met een LVB

Deze 2-daagse cursus richt zich op het trainen van praktische (gespreks)vaardigheden voor activerende gespreksvoering met jongeren en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Inhoud
Gedragskundigen, leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleiders in zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking hebben tot taak om in gesprek te gaan met hun leerlingen/cliënten. De betrokkenheid van de jongere/volwassene bij een gesprek is essentieel voor het slagen van het onderwijs/hulpverleningstraject. Betere resultaten worden immers behaald als de jongere/volwassene invloed ervaart, gemotiveerd is en zich eigenaar voelt van zijn eigen traject. 

Deze cursus biedt een intensieve training voor het voeren van gesprekken met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij wordt gewerkt met verschillende soorten input: ten eerste kennis van gespreksvoering en LVB, daarnaast vaardigheidstraining op gebied van activerende gesprekstechnieken zoals vragen stellen, luisteren, feedback, observeren en motiverende gespreksvoering. Voorts is er aandacht voor het belang van de non-verbale communicatie en de inzet van ondersteunende middelen in het gesprek. Het doel is het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering. Er wordt gebruik gemaakt van de feedback van medecursisten en feedback van de docent. De praktijk tussen de bijeenkomsten wordt benut om het geleerde toe te passen en daarop te reflecteren.
 
Doelstelling

  • Kennis van activerende gesprektechnieken en LVB
  • Praktische vaardigheden voor het voeren van activerende gesprekken
  • Het toepassen van gesprekstechnische interventies
  • Inzicht in eigen competenties ten aanzien van gesprekvoering
  • Het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering 

Werkwijze
Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training. 

DagDatumTijden
1 3 oktober 20239:30 - 16:45
2 7 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 sep 2021—22 sep 2024
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling1Toegekend
Overige taken11Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur13Toegekend

SKJ

geldig van 23 sep 2021—22 sep 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

Gedragsdeskundigen; orthopedagogen en psychologen. De cursus is ook toegankelijk voor aanverwante functies met een gelijkwaardige opleiding zoals leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleiders van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.

Online lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld door King nascholing.

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven