Tweedaagse cursus Rouwverwerking bij contactbreuk tussen kind en ouder

Een tweedaagse cursus training waarbij de emotionele aspecten worden belicht van het GEEN contact hebben met één van de ouders.

Inhoud

Om welke redenen hebben jeugdigen en ouders geen contact meer met elkaar? De impact hiervan is groots en mag gezien worden als een grote ingrijpende gebeurtenis, welke valt onder levend verlies. Op welke manier speelt rouw hier een rol bij? Hoe begeleid je kinderen en jongeren die, vaak gedwongen, in een situatie zijn beland waar 1 van hun ouders geen rol meer speelt in hun leven? Ongeveer 25% van de jeugdigen ziet 1 van zijn ouders niet meer als hun ouders niet samenleven of gescheiden zijn. Dit is enorm aantal waarbij veel van deze kinderen in aanraking komen met de jeugdhulpverlening. Toch zie je nog weinig trainingen of cursussen special ontwikkeld om de professional in de jeugdzorg alert te maken op zorgsignalen, gedragingen en vaak een mix van vele gevoelens bij de kinderen die met een contactbreuk met hun ouder te maken hebben

 In de cursus wordt ingegaan op de theorie over verschillende oorzaken, gevolgen en behandelingen bij contactbreuk tussen kind en ouder. Er wordt ingegaan hoe je als hulpverlener aan kan sluiten en in gesprekkan gaan over de belevingen, ervaringen en gevoelens van de jeugdige en hun systeem. Er wordt met rollenspellen en opdrachten geoefend met toepassen van methoden. 

Rouwsignalen en -­‐verwerking horende bij het ingrijpende proces waarbij een jeugdige geen contact heeftmet een ouder(s) komen aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt vanuit de DSM-­‐5 het disfunctioneel ouderschap, vaak voortkomend door ouderfactoren, en het opgroeien in een disfunctioneel gezin (CAPRD) en ouderverstoting(syndroom)belicht.  

Doelstelling

  1. Op doen van basis en specialistische kennis, waaronder begripsbesef t.a.v. rouwverwerking,ouderverstoting en andere begrippen horende bij contactbreuk tussen kind en ouder. Tevens wordtkennis op gedaan wat betreft jeugdigen (0-­‐18 jaar) in de rouw gedurende het proces vooraf en tijdensde contactbreuk met hun ouder.
  2. Gesprektechnieken aanleren om tijdens het rouwproces jeugdigen te kunnen begeleiden
  3. Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende oorzaken, gevolgen en behandeling van de rouwverwerking en het proces bij hebben van contactbreuk met je ouder.
  4. Na de cursus ben je op de hoogte van de raakvlakken en plaats van begrippen als ouderverstotingsysndroom en CAPRD binnen de DSM-­‐5.

 Werkwijze

In de trainingsdagen wordt casuïstiek behandeld en praktisch geoefend met werkbladen die speciaal ontwikkeld zijn om te werken met thema’s die kinderen en jongeren tegen kunnen komen bij contactbreuk met een ouder en/of andere familieleden. De emotionele kant van het rouwproces staat hierbij centraal.

 

DagDatumTijden
1 8 november 20239:30 - 16:45
222 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 apr 2021—15 apr 2024
Diagnostiek5Toegekend
Behandeling7Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur4Toegekend

SKJ

geldig van 16 apr 2021—15 apr 2024
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, Jeugdzorgmedewerkers en POH-GGZ’ers

Miep Burger

Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven