Tweedaagse cursus Rouwverwerking bij contactbreuk tussen kind en ouder

Een tweedaagse cursus training waarbij de emotionele aspecten worden belicht van het GEEN contact hebben met één van de ouders.

Deze cursus richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren die geen contact meer hebben met één van hun ouders. In de cursus wordt ingegaan op de theorieën over de oorzaken, gevolgen en behandelingen bij contactbreuk tussen ouder en kind. Je leert hoe je als hulpverlener de jeugdige en hun systeem kunt ondersteunen en in gesprek kunt gaan over hun ervaringen, belevingen en gevoelens. Er wordt gebruik gemaakt van methoden, rollenspellen en opdrachten om de cursist te helpen deze vaardigheden toe te passen. De rouwsignalen en -verwerking die gepaard gaan met een contactbreuk komen aan bod, en er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan disfunctioneel ouderschap en het opgroeien in een disfunctioneel gezin (CAPRD) en ouderverstoting(syndroom), gebaseerd op de DSM-5.

Doelstelling

  1. Op doen van basis en specialistische kennis, waaronder begripsbesef t.a.v. rouwverwerking,ouderverstoting en andere begrippen horende bij contactbreuk tussen kind en ouder. Tevens wordtkennis op gedaan wat betreft jeugdigen (0-­‐18 jaar) in de rouw gedurende het proces vooraf en tijdensde contactbreuk met hun ouder.
  2. Gesprektechnieken aanleren om tijdens het rouwproces jeugdigen te kunnen begeleiden
  3. Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende oorzaken, gevolgen en behandeling van de rouwverwerking en het proces bij hebben van contactbreuk met je ouder.
  4. Na de cursus ben je op de hoogte van de raakvlakken en plaats van begrippen als ouderverstotingsysndroom en CAPRD binnen de DSM-­‐5.

 Werkwijze

In de trainingsdagen wordt casuïstiek behandeld en praktisch geoefend met werkbladen die speciaal ontwikkeld zijn om te werken met thema’s die kinderen en jongeren tegen kunnen komen bij contactbreuk met een ouder en/of andere familieleden. De emotionele kant van het rouwproces staat hierbij centraal.


DagDatumTijden
1 8 november 20239:30 - 16:45
222 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 16 apr 2021—15 apr 2024
Diagnostiek5Toegekend
Behandeling7Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur4Toegekend

SKJ

geldig van 16 apr 2021—15 apr 2024
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, Jeugdzorgmedewerkers en POH-GGZ’ers

Miep Burger

Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven